Sjøforsvaret: FÅR FIRE NYE TYSKE UBÅTER

KNM “Ula” er en av Sjøforsvarets ubåter som som om noen år skal utfases. Her under en Nato-øvelse i Nordsjøen i september 2003. U.S. Navy photo.

Norge bruker trolig 30 milliarder kroner på fire nye ubåter fra det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). De tyske ubåtene er 54 meter lange og nesten 12 meter høye og er utsyrt med det beste som finnes av avansert teknologi. Norge fortsetter dermed en samarbeid med Tyskland om ubåter.

Prisen er ikke helt fastsatt ennå, men det er anslått at totaltprisen for ubåtene, opplæring, nye kaianlegg og vedlikehold vil ligge rundt 30 milliarder kroner. Dette blir Forsvarets største investering ved siden av innkjøpet av de nye kampflyene fra USA. Først senere i vår blir kostnadsrammen lagt frem.

Ved siden av det tyske evrftet har også et fransk verft vært vurdert av Sjøforsvaret. De nye ubåtene kjennetegnes av at de er vanskeligere å oppdage enn de seks ubåtene av typen Ula-klassen som Norge disponerer i dag. De nye tyske ubåtene kan også oppholde seg lengre under vann enn Ula-ubåtene. De er også utstyrt med langt mer avansert batteriteknologi enn forgjengerne og har det siste innenfor navigasjonsutstyr .

De nye ubåtene skal innfases i perioden 2026-2030, samtidig som våre Ula-ubåter fases ut.

Norge har iu dag bedrifter som har utviklet teknologi som gjør at de kan bli involvert i utviklingen av de nye tyske ubåtene. Kongsberg Gruppen har blant annet utviklet et sonarsystem som blir brukt i de nye ubåtene.

Forsvarsminister Søreide understreker at avtalen med tyskerne gjør at det blir et tett samarbeid mellom Tyskland og Norge innenfor ubåtteknologi,

– Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som benyttes i ubåter. Og målet med denne avtalen er at den skal sikre oppdrag til norsk forsvarsindustri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien, sier Søreide.

En franske ubåt fra selskapet DCNS var den hardeste konkurrenten til de tyske ubåtene. En av forhåndfavorittene, svenske Saab Kockums, nådde ikke helt opp tio finaehitet. Både Tyskland og Frankrike er ledende på ubåtteknologi i Europa og verdens. Ubåtene fra franske DCNS (Direction des Constructions Navales Services) er av klassen Scorpene-klassen og finnes allerede i drift Chile, Nalaysia og India som bygger de på lisen samt hjemlandet Frankrike.

De tyske ubåtene som nå skal anskaffes er av 212A-klassen og er i dag i bruk av marinen i Tyskland og Italia. Og

Norge har tradisjon for å kjøpe ubåetr fra Tyskland.

Andre verft i Italia, Spania og Sør-Korea var også interessert i å bygge nye ubåter for Norge, men falt tidlig ut av konkuransen

Dagens seks norske ubåter av Ula-klassen ble faset inn mellom 1989 og 1992

TYSKE: Norge får fra 2025 fire nye ubåter i samme klasse som denne tyske ubåten fotografert i Kiel. Foto Wolfgang Greine/Wikipedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.