FEM PRESTER KOSTER STATEN 25 MILL. – UTEN AT DE GJØR ET SLAG

 

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Østfold er rystet over at fem norske prester, som nekter å bli med over til Den norske kirke etter den organisatoriske endring ved årsskiftet, skal ha full lønn resten av deres arbeidsliv – uten å gjøre et slag. Det skyldes en – etter Wiborgs mening – foreldet lov som beskytter embedsmenn i staten. Wiborg vil nå jobbe for å avskaffe loven.

Det er en historisk lov som kom til for å beskytte embetsmennene mot vilkårlig maktbruk fra kongen. I loven heter det at embetsmenn ”må ikke avsettes uten etter dom og heller ikke forflyttes mot sin vilje”. Ved utskillelsen fra staten gjorde Kirkens folk det de kunne for at alle prestene skulle bli med over til Den norske kirke. Men fem valgte – med loven i hånd – og fastholde sitt arbeidsforhold til staten.

Wiborg sier til Nettavisen at ingen i dag trenger beskyttelse mot kongen,

–Det er ingen som trenger å beskyttes mot kongen i dag, det sier seg selv. Jeg er helt imot det foreldede stillingsvernet til embetsmenn og -kvinner, sier Wiborg.

 

FORELDET: Frps Erlend Wiborg er rystet over at fem prester skal koste staten 25 millioner – uten at de gjør noe. Foto: Facebook

Han mener at én lov må gjelde for alle.

De fem prestene er i alderen 62 til 66 år, og med årslønner på 700-800.000 kr, betyr det at staten må punge ut med drøye 25 millioner kroner til de fem prestene frem til de fyller 70 år.

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet opplyser til Nettavisen at de fem beholder sin lønn og pensjonsopptjening frem til de fyller 70 år.

Nå vil Wiborg jobbe for å få flertall for og avskaffe tjenestemannsloven og gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for alle.

– Likebehandling bør trumfe forhistoriske ordninger i staten, sier Erlend Wiborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.