ORDFØRER ETABLERER HOMSEFRI BY I RUSSLAND

HOMSEFRI: Ivanograd like ved estiske Narva, har ingen homofile innbyggere, og vil ikke ha besøk av homser, ifølge byens ordfører. Foto: Morten Aasbø/Essensielt

Ordfører Sergeuy Davydov i den lille russiske byen Svetogorsk har erklært byen som ”homsefri sone”. Nå oppforer ordføreren andre byer og landsbyer i regionen til å gjøre tilsvarende vedtak. Også grensebyen Ivanograd like ved Estland sier nei til homser.

Ifølge Daily Mail har allerede to LGBT-aktivister blitt arrestert og utvist fra Svetogorsk som ligger på grensen til Finland. Siden byen ligger i et grenseområde, kreves det spesialtillatelse for å besøke byen som har 15.000 innbyggere.

Den homofobe ordføreren fikk ideen til å innføre forbudet da han så at et lokalt bakeri solgte bakervarer formet som peniser.

Svetogorsk ligger i Viborg-området, som før andre verdenskrig var en del av Finland. Byen het da Enso etter den det store finske papirkonsernet Enso ( i dag kjent som VM-sponsor Stora Enso). De finske innbyggerne måtte reise vestover, og ble erstattet av russere, ukrainere og hviterussere. Nå virker det som områdets seksuelle minoriteter også får reisepass. Viborg-fylket øverste politiske ledelse, Gennady Orlov, har støttet forbudet mot homser i byen, og uttalt at homser kan dra til Europa.

Redselen for homser har også spredd seg til andre siden av Den finske viken til den russisk grensebyen Ivanograd der ordfører Konstantin Platonov har uttalt at han ikke kjenner noen homofile mennesker, og at han aldri vil se dem i sin by. Bare en bro skiller Ivanograd fra den estiske byen Narva , som også har et stort flertall russiske innbyggere.

Forbudet mot homser har vakt diskusjon på liberale nettsider i Russland. Ivanograd og Svetogorsk ligger ligger en kort reise vest for Putins fødeby St. Peterburg, hvor homofile og andre seksuelle minoriteter har tilkjempet seg visse rettigheter. Det har vært holdt ”skjeve dager” i byen – riktignok til store protester.

På et nettsted stilles det spørsmål hvordan de lokale politikerne har greide å sjekke at det ikke finnes noen homofile igjen i de ”homofrie sonene”.

Russernes aversjon mot homofili har dype røtter tilbake til sovjettiden og sosialismen. Alt som skilte seg ut fra det normale ble sett ned på og undertrykt.

HOMSEFRI: Svetogorsk på grensen til Finland, har erklært seg som homsefri sone. Foto: Wikipedia Commons

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.