– STATEN BØR TA ANSVAR FOR HALAL-SERTIFISERING

 

MONOPOL: Islamsk Råd Norge har i dag enerett på å utstede halal-sertifiseringer.

Medlem av Stortingets næringskomité Oskar J. Grimstad (Frp) mener rejeringen må sikre nøytral godkjenning av halal-kjøtt. I dag har kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) som går ut på at IRN får én krone for hvert kilo halal-kjøtt som slaktes.

Grimstad mener dagens ordning skaper en form for monopolsituasjon som han ønsker å avvikle. Til avisen Vårt Land sier han:

– Halal-sertifisering burde værte et statlig ansvar på samme måte som vi har det offisielle miljømerket Svanemerket, sier Grimstad.

Han sier saken vil bli et tema i stortingsgruppen. Islamsk Råd Norge har millioninntekter på ordningen. I fjor kom det frem at IRN presser forretninger til å kjøpe halalsertifisering, selv om IRN benektet det.

En eier av et halalslakteri på Grønland i Oslo fortalte at han nekter å betale en årlig avgift på 6.700 kr som binder ham til kun å kjøpe kjøtt fra IRN-godkjente leverandører.

Flere kjøttforretninger på Oslos østkant forteller også om kunder som kommer inn og klager høylytt over at de ikke selger halalprodukter ­– fordi deres kjøtt ikke er sertifisert av Islamsk Råd Norge.

STATEN: Oskar J. Grimstad fra Frp mener staten bør sikre nøytral godkjenning av halal-kjøtt. Foto. FrPMedia

NHO Reiseliv mener praksisen er problematisk, og understreker at et halalprodukt kan være halal selv om IRN ikke har godkjent det.

Det er tidligere satt frem påstander om at Nortura selger halalkjøtt som vanlig kjøtt og at ikke-muslimske nordmenn dermed er med på å finansierer Islamsk Råd Norge. NRK kunne i 2014 fortelle at Nortura selger halalkylling som vanlig kylling uten merking. Begrunnelsen Nortura brukte for å bagatellisere det var at ”en liten bønn er eneste forskjellen”.

Islamsk Råd Norge hevder de representerer interessene til 150.000 muslimer i Norge.

Etter den svært kontroversielle ansettelsen av den niqabkledde Leyla Hasic i IRNs ledelse, har enkelte grupperinger truet med å melde seg ut. Blant har Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina meldt at de trolig vil melde seg ut. Det samme vil Albansk Islamnsk Kultursenter vurdere å gjøre.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.