– INNVANDRERE SKAL IKKE LEVE AV SKATTEBETALERNE

 

SÆRORDNINGER: Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil avskaffe særordninger for flyktninger. Foto: IC Hendel/Frp

– Innvandrere skal i jobb, ikke leve av skattebetalerne. For å lykkes med integreringen, må vi stille krav. Frp-leder og finansminister Siv Jensen var klar i sitt budskap da hun i dag besøkte et integreringsmottak i Larvik. Jensen og regjeringen vil også legge frem innstrammingsforslag for Stortinget hvor de foreslår at de fleste særordninger for flyktninger i folketrygden blir fjernet. I tillegg vil de innføre krav om fem års botid for å få kontantstøtte.

– Det er ikke rettferdig at innvandrere skal kunne få bedre betingelser enn andre. Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier Jensen til NTB.

I dag går i praksis nyankomne eldre flyktninger direkte over på minstepensjon eller uføretrygd. Nå vil regjeringen at flyktninger ikke automatisk vil få minstepensjon når de passerer aldersgrensen, eller få uføretrygd ved varig sykdom. Regjeringen vil heller ha en slags statlig sosialhjelp eller en supplerende stønad – på samme måte som nordmenn som kommer tilbake til Norge fra lange utenlandsopphold.

Regjeringen vil at Norge ikke skal fremstå som et land med mer attraktive ytelser for asylsøkere og flyktninger enn andre land.

Men Jensen understreker at de som får oppholdstillatelse skal tilbys forsvarlige og tilstrekkelige ordninger.

– Men Norge skal ikke være flyktningens førstevalg kun fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser i Norge, sier Siv Jensen.

Endringsforslagene har vært ute til høring siden i fjor sommer. Asylsøkernes organisasjoner og resten av godhetsindustrien, er ikke uventet negative til de fleste innstrammingsforslagene.

Økonomisk vil endringsforslagene – når de slår ut for fullt i 2060 – føre til årlige innsparinger på mellom 2,4 og 4,6 milliarder kroner.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.