ØST-EUROPA ER LANGT MER RASISTISK ENN VEST-EUROPA

RASISME: Rasisme mot fargede er langt sterkere i Øst-Europa enn i Vest-Europa. Kart: Project Implict/Havard University

 

Folk i Øst-Europa er langt mer negative til fargede enn folk i Vest-Europa. Og Norge er det nordiske landet hvor fordommene mot fargede er minst utbredt. Finnene er mest negative til fargede , mens svenskene og danskene kommer i en mellomstilling. Norge, Storbritannia, Irland, Østerrrike og landene i det tidligere Jugoslavia er de minst rasistiske, ifølge undersøkelsen.

 

MINST RASISTISK: Noe overraskende er det folk i Serbia som er mest positive til fargede. Her fra en militærparade i Beograd høsten 2016. Foto: M. Aasbø/Essensielt

Forskerne har målt hvordan 288.076 hvite europeere assosierte  fargede og hvite ansikter med positive og negative ord. Aller best ut kom Serbia. Også de andre tidligere delene av Jugoslavia kom bra ut.  Størst negative assosiasjoner til fargede hadde hvite mennesker i Russland, Hviterussland, Litauen, Tsjekkia og Ukraina. I Vest-Europa var det Portugal og Italia som skilte seg negativt ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.