OSLO-SKOLENE: EKSPLOSIV ØKNING I VOLDSEPISODER

 

 

STERK ØKNING: Lærerne i Oslo-skolene opplevde en voldsom økning i alvorlige voldsepisoder i fjor sammenlignet med året før.

 

I 2016 ble det meldt om 1.940 tilfeller av vold mot lærere i Oslo. Det er mer en en fordobling sammenlignet med tallene for 2015. Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, skriver Dagsavisen.
Alvorlige voldshendelser er definert som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler.
Einar Osnes, som er hovedvernombud i Utdanningsetaten i Oslo sier at vold og trusler mot ansatte er et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen, og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.
Osnes mener det er grunn til å anta at det er en underrapportering av ulike årsaker. Han antyder at en av årsakene til det kan være hensynet til skolens omdømme.
– Dette kan komme til uttrykk på flere måter; manglende informasjon til ansatte, manglende risikovurdering av elever og manglende rapportering av episoder, sier Osnes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.