SV vil ha «fred og avspenning»

ANTI-USA: SV vil ha en ny utenrikspolitikk med “fred og avspenning” og mindre samarbeid med USA.

SV-leder Audun Lysbakken tar i et debattinnlegg i VG til orde for en utenrikspolitikk hvor målene er fred og avspenning. Lysbakken vil ha mindre samarbeid med USA.
«Og Regjeringen velger å stå sammen med USA og atommaktene, heller enn å gå sammen med Sverige og NATO-medlem Nederland i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud. Regjeringen fører en utenrikspolitikk på autopilot, og nekter å ta styringen selv. Det er uklokt og lite framtidsrettet. Regjeringen driver vanetenkning, i en tid med sterkt behov for nytenkning», skriver Lysbakken.
SV vil ha en egen, progressive og selvstendig utenrikspolitikk.En utenrikspolitikk hvor fred og avspenning er målet, fremfor å gjøre det USA vil.
Lysbakken vil sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem. Han vil trekke de norske toppene som kjemper mot IS i Syria og Irak, ut. Han vil si nei til norske deltakelse i NATOS rakettskjold.
« På lengre sikt må vi også se etter alternativer til USA i sikkerhetspolitikken og tenke nytt i vår nasjonale sikkerhetspolitikk», skriver Lysbakken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.