NY NORSK KOMMANDO I NATO-STYRKE

NATOs MARINESTYRKER: Avtroppende styrkesjef Ole Morten Sandquist, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, påtroppende styrkesjef Petter Kammerhuber og stabssjef MARCOM Eugenio Diaz Del Rio. Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret

Siden januar har Norge ledet én av NATOs stående marinestyrker. Nå tar flaggkommandør Petter Kammerhuber over stafettpinnen som styrkesjef. Etter seks måneder i ledelse av en av NATOs stående marinestyrker er nå avtroppende styrkesjef Ole Morten Sandquist og det norske mannskapet fra fregatten KNM Roald Amundsen tilbake i Bergen.  

Marinestyrken Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) er en av NATOs hurtige reaksjonsstyrker, som på kort varsel kan settes inn for å løse ulike oppdrag. Siden januar har Sandquist og den maritime styrken gjennomført patruljer, havnebesøk og deltatt i noen av verdens største marineøvelser. Under en seremoni på Haakonsvern fredag 14. juli takket den avtroppende styrkesjefen for sitt bidrag.

Det norske bidraget har fungert svært godt i den internasjonale styrken som har operert i fra norskekysten til den engelske kanal og fra Østersjøen til Island.  Sandquist forteller at de lærer mye av å se hvordan andre mariner opererer og drifter sine fartøy.
– En norsk fregatt kan integreres sømløst i en maritim NATO-styrke. Vi bruker de samme prosedyrene, språk og taktikker og vi har langt på vei mye av det samme utstyret, men vi lærer likevel mye av våre allierte, sier Sandquist

Sjøforsvaret har nå fire fregattbesetninger som er godt trent og kan løse en rekke ulike oppdrag.

Det gjør at vi har en mye større grad av fleksibilitet til å kunne håndtere krevende internasjonale bidrag, i tillegg til å drive nasjonale operasjoner. Det gir mye men krever også mye av fartøy og besetning.
– Det er lenge å være ute i seks måneder. Men det gir oss muligheten til å ha ressurser til å håndtere nasjonale operasjoner og det ansvaret vi har hjemme i tillegg til å delta i NATO-operasjoner.

En viktig del av oppdraget har vært å øke beredskapen og fleksibiliteten for å hele tiden kunne være tilgjengelig for NATO.

– Jeg er utrolig stolt av den jobben det norske fregattmannskapet har bidratt med i denne operasjonen, avslutter Sandquist.

Om kort tid seiler påtroppende styrkesjef Petter Kammerhuber ut med den norske besetningen på KNM Otto Sverdrup. Kammerhuber har deltatt i de stående styrkene fire ganger, sist gang som skipssjef i flaggskipet i operasjon «Ocean Shield». Nå skal han lede den flernasjonale styrken.
– Vi har mange utfordringer foran oss. Som styrkesjef den kommende høsten, er det mitt ansvar å sørge for at den maritime styrken er klar for å kunne løse oppdrag som en selvstendig styrke eller å inngå som en maritim komponent i en større operasjon, sier Kammerhuber.

 

NATOS-ØVELSER: Den maritime styrken har deltatt på mange øvelser med flere alliarte nasjoner siden januar. Foto: NATO

Utover høsten skal SNMG1 delta på flere større multinasjonale øvelser, patruljere i NATOs maritime interesseområder, og gjennomføre rutinemessige havnebesøk i en rekke NATO land.
– Vi skal bytte ut flere fartøyer i styrken og det blir viktig å sørge for at vi blir et godt team som blir i stand til å løse oppdrag effektivt i fellesskap.
Stabssjef i Natos maritime hovedkvarter (MARCOM), kontreadmiral Eugenio Diaz Del Rio deltok på kommandoskiftet, og er svært fornøyd med Sjøforsvarets bidrag.
– Den norske marinen er en av de mest pålitelige i NATO. Styrkesjefene og besetningen er svært profesjonelle og de har bidratt til et godt samarbeid på tvers av de deltagende nasjonene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.