Europol-rapport: Islamist-terror bak 135 av 142 dødsofre i EU i fjor

 

ISLAMISTER: De tre islamistene bak terroraksjonen på Brussel lufthavn 22. mars 2016.Islamister – eller jihadister – stod bak samtlige av de store terrorangrepene i EU i 2016. Foto: Belgisk politi

Europols rapport for terror-året 2016 slår fast at terrorisme utført av jihadist-grupper eller islamister, stod bak brorparten av terrorangrepene som krevde liv i fjor. Av de 142 personene som døde i terrorhandlinger i EU i fjor, døde 135 i angrep utført av islamister/jihadister.

Venstreradikal/anarkistisk terrorisme økte, men deres aksjoner fører i mindre grad til død og alvorlige skader. Terrorisme fra høyreradikale var nesten helt fraværende i Europa i fjor. Europol registrert ett angrep i fjor – i Nederland uten døde eller skadede.
Europol (eller European Police Office) holder til i Haag I Nederland, og har som formål å forebygge og bekjempe internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme. Norge er ikke medlem av Europol, men norsk politi samarbeider tett med organisasjonen.
I 2016 registrerte Europol 142 mislykkede, avvergede eller

TERRORANGREP: Europols oversikt over gjennomførte, mislykkede og avvergede terrorangrep i EU i 2016. Samt antall arresterte personer i forbindelse med terrorangrep.

gjennomførte terrorangrep i sine medlemsland.
Nesten samtlige terroraksjoner skjer i Vest-Europa inkludert Hellas. Øst-Europa rammes uhyre sjelden.
Terroren fra islamistiske – eller jihadist-grupper – var den desidert mest omfattende og mest dødelige. Av de totalt 142 dødsofrene stod islamister bak aksjonene som drepte 135 personer. De syv andre var seks ofre for separatistvold i Nord-Irland og et parlamentsmedlem i Storbritannia.
Antallet angrep fra det som regnes som separatistisk terrorisme (som baskiske utbrytergrupper fra ETA og irske utbrytergrupper fra IRA) samt separatister på Korsika, var i fjor 99, men det er sjelden de krever liv eller skader folk alvorlig. Republikanske grupper i Irland stod bak 76 av disse aksjonene.

IKKE-ISLAMISTISK TERROR: Terrorhandlinger fra ikke-islamistiske grupper i Europa krever sjelden menneskeliv , ifølge statistikken fra Europol for 2016.

Antallet venstreekstreme terrorhandlinger har økt siden 2014, og i 2016 var det 27 angrep – de fleste av de i Italia, Hellas og Spania. Økningen var på hele 100 prosent sammenlignet med 2015.
Selv om det registreres mange angrep på asylsøkere og minoriteter i – spesielt Tyskland – er det angrep som Europol ikke definerer som terrorhandlinger. Bare Nederland registrerte et terrorangrep utført av høyreekstremister i 2016 – uten at det endte med dødsfall eller personskader. En 33-åring ble dømt for å ha kastet en bensinbombe mot en moské i byen Enschende. Ingen ble fysisk skadet.
Dette er statistikk som fremgår av den tiende utgaven av den årlige rapporten EU Terrorisme Situation and Trend Report (TE-SAT).

I rapporten skriver Europol at det er en tendens at stadig yngre mennesker samt stadig flere kvinner er involvert i jihadist-terroren.
1002 personer ble arrestert i 2016 i EU-området i forbindelse med terror. De aller fleste (718) var knyttet til jihadist eller islamistisk terror. En tredel av de arresterte i 2016 var 25 år eller yngre.
Hver fjerde (26 prosent) av de arresterte for islamistisk terror i 2016 var kvinne – en markant økning fra året før da prosentandelen var 18.

Fremtiden ser heller ikke lys ut for de som bekjemper terror i Europa. Europol skriver at ca. 5000 personer fra Europa har reist til konfliktområdene i Syria og Irak for å kjempe sammen med IS. Belgia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia har sendt storparten av disse jihadistene. Belgia er det landet som relativt sett har sendt flest. Landene på Balkan har sendt ca. 800 islamister til Midt-Østen. Mange av de europeiske jihadistene begynner nå å komme tilbake, og vil utgjøre en stor terrorrissiko de neste årene.
Terrorrapporten til Europol, bemerker også at IS bruker migrasjons-strømmen til Europa for å få IS-folk inn i Europa. Asyldokumenter ble oppdaget hos involverte under terrorangrepene i Frankrike i november 2015 og i terrorangrepene i Brussel i mars 2016.

TERROR: Terrorangrepet i Nice i fjor sommer hvor en islamist kjørte en lastebil inn i en folkemengde langs byens strandpromenaden, krevde 86 menneskeliv. 368 ble skadet. Foto: Wikipedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.