PRESSESTØTTE GIR OVERSKUDD I KLASSEKAMPEN

 

PRESSESTØTTE: Klassekampen får nesten 40 milioner i pressestøtte og gikk med et lite overskudd i 2016.

Bare Vårt land får mer pressestøtte enn Klassekampen som i 2016 fikk 39,2 millioner fra staten for å drive folkeopplysning. Til sammen fikk de gamle kommunistene drøyt 1675 kroner per avis i opplaget.

Dagens Nærings skriver at Klassekampen i fjor fikk et driftsresultat på snaut 1,5 millioner som medførte en hårfin driftsmargin på litt over én prosent for avisen.
Avisen, som tidligere hadde Mao, Lenin og Stalin over tittelhodet, smykker seg i dag med egen administrerende direktør, Christian Samuelsen, som forteller at de prøver å gå i null.
– Så lenge det ikke er minus er vi fornøyd, sier han til DN.
Pressestøtten utgjør mellom 25 og 30 prosent av inntektene deres. Klassekampen har økt opplaget de siste årene og i 2016 hadde de et totalopplag på 23.414 over nett og papir, opp fra 21.648 fra 2015.
Fra 2014 vedtok Stortinget at også digitale aviser kunne kjempe om pressestøtten som er på 313 millioner kroner. Den er noe redusert fra året før.

Leave a Reply

Your email address will not be published.