MENER VALGLOVEN BLE BRUTT

 

TREDJEKANDIDAT: Adrian Ness Løvsjø er Telemark Frps tredjekandidat. :Foto: Facebook

Frp i Telemark mener valgloven ble brutt da Aps nestleder Hadia Tajik onsdag holdt foredrag ved Høgskolen i Bø og Porsgrunn samtidig som kommunene avholdt forhåndstemning.
NRK.no skriver at Frp Telemark har sendt klage til valgstyrene i de to kommunene. Ifølge Frp måtte de som skulle forhåndsstemme passere store delegasjoner Arbeiderparti-politikere for å komme frem til stemmelokalet.
Adrian Ness Løvsjø, som er Frps tredjekandidat i Telemark mener det er et klart brudd på valglovens paragraf 9-4.
– Hadia Tajik og Telemark Arbeiderpartis delegasjon var på Høgskolen i Bø samtidig som det ble avholdt forhåndsstemming. Stemmegivningen ble avholdt fra ti til to, mens Tajik var der mellom ti og elleve, sier han.
– I Porsgrunn hadde riktignok valgbussen reist ti minutter før Tajik startet sin forelesning, men vi har stilt spørsmål til valgstyrene om hvorvidt dette er greit, sier Løvsjø til nrk.no.
Porsgrunnsordfører Robin Kåss skriver i en e-post til nrk.no at det er alvorlige påstander når et regjeringsparti som Frp krever omvalg i Porsgrunn kommune.

HOLDT FOREDRAG: Aps nestleder Hadia Tajik holdt foredrag på Høgskolen i Telemrk samtidig som folk kunne forhåndsstemme. Frp Telemark mener det er et brudd på valgloven. Foto: Instagram

– Dette vil i så fall medføre at alle stemmer i Porsgrunn er ugyldige og at alle må stemme på nytt på et senere tidspunkt i et omvalg. Jeg håper ikke at Frps utspill får færre til å stemme, skriver Kåss.

Leave a Reply

Your email address will not be published.