REGJERINGEN VIL HA FORBUD MOT HALVAUTOMATISKE RIFLER

 

NY VÅPENLOV: – Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- og skytterkulturen i Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).  Foto: Olav Heggø, Fotovis

I dag fremmer Regjeringen forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Den ny loven vil innebære et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.
– Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- og skytterkulturen i Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov.
I lovforslaget er det foreslått å innføre et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.
– Forbudet skal gjelde for allerede tildelte våpentillatelser og vil omfatte den våpenkategorien som ble benyttet til ugjerningen på Utøya den 22. juli 2011.  Det er foreslått å gi unntaksregler på strenge vilkår for blant annet enkelte former for sportsskyting og våpensamlere, sier Amundsen.
Lovforslaget vil erstatte gjeldende våpenlov fra 1961 og vil også implementere EUs reviderte våpendirektiv, som ble fastsatt 17. mai 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.