Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet i Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har omfattende internasjonal erfaring fra spesialoperasjoner, og har variert tjeneste i Hæren og spesialstyrkene. Kristoffersen er tildelt både Krigskorset med sverd og Forsvarets innsatsmedalje med rosett.

Kristoffersen ble uteksaminert fra US Marine Corps Command & Staff College i 2009 og US Army War College i 2015. Han ble utnevnt til brigader 14. juni 2015.

I perioden 2005-2010 var han operasjonsoffiser og nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker/Hærens jegerkommando. Fra 2010 til 2014 var han sjef Forsvarets spesialkommando. I perioden 2015-2017 var han nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker og i dag er han sjef for plan- og øvingsseksjonen i operasjonsstaben ved Forvarets operative hovedkvarter.

Kristoffersen tiltrer stillingen som sjef for Heimevernet 1. november 2017. Nåværende sjef generalmajor Tor-Rune Raabye går da av med pensjon.