INNVANDRINGEN VIL KOSTE 10.000 KR PER PERSON HVERT ÅR

MELLILLA: De spanske enklavene Ceuta og Melilla (bildet) i Nord-Afrika er de siste årene blitt populære steder for folk som vil ta seg illegalt inn i EU.Mange av afrikanerne drømmer om Norge og andre velferdsland nord i Europa.

Innvandringen vil etter hvert koste store summer. Ifølge ferske tall fra Statistiske Sentralbyrå (SSB) vil det fra 2025 koste 10.000 kr hvert år i skatt per person. En familie på fire vil måtte betale 40.000 ekstra i skatt hvert år for å dekke inn utgiftene.
Innbyggertallet vil ved utgangen av dette århundre være dobbelt så stor som det ville ha vær65t uten innvandring.
Forsker Erling Holmøy i SSB sier til NRK at befolkningstilskuddet som genereres av innvandring fra og med 2016, vil være 4,1 millioner mennesker i 2100.

FINANSAVISEN: Tidligere var det stort sett bare Finansavisen av de store mediene som ville regne på hva masseinnvandringen koster. Nå har også Statistisk Sentralbyrå begynt å komme med kostnadstall for innvandringen.

Ifølge SSB vil flertallet av innvandrerne komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lavere yrkesdeltakelse enn etniske nordmenn.
– Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser, sier Holmøy.
Holmøy anslår den ekstra skattekostnaden til 10.000 kroner per år per person.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier i en kommentar til opplysningene fra SSB at det viser at det er helt nødvendig å stramme ytterligere inn.
– Dette valget handler om du vil ha økt innvandring og høyere skatter eller kontroll med innvandringen og bevare viktige velferdstjenester, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
– Aps skatte- og avgiftsøkninger forsvinner på et blunk med økt asylinnvandring til Norge. De skal samarbeide med MDG som vil reversere alle innstramninger, SV som mente Sverige var et «lys i Europa» da de mottok 160 000 asylsøkere, og Rødt som vil invitere 100 000 flyktninger til Norge på fem år, sier Listhaug.

 

IKKE BÆREKRAFTIG: Sylvi Listhaug mener de nye tallene fra SSB viser at høy innvandring ikke er bærekraftig.– Ttallene fra SSB viser at det er behov for å stramme inn asylpolitikken slik at det ikke kommer for mange til Norge, sier Listhaug. Foto: Frp/Bjørn Inge Bergestuen

– Innvandrere som kommer til Norge er i altfor stor grad avhengig av offentlige ytelser. Det er absolutt ikke bærekraftig. Vi må sette flere krav i integreringen, men først og fremst må vi sikre at det ikke kommer for mange til Norge, sier hun, og avslutter:

– Skal vi bevare det norske velferdssamfunnet og sikre de velferdstjenestene som folk flest er avhengig av i hverdagen, er det helt nødvendig å stramme ytterligere inn, sier Sylvi Listhaug.

Leave a Reply

Your email address will not be published.