VIL HA FELLES EU-SANKSJONER MOT LAND SOM NEKTER Å TA IMOT AVVISTE ASYLSØKERE

 

 

FELLES SANKSJONER: Danmarks iinnvandringsminister Inger Støjberg (t.h.) skryter av Sylvis Listhaugs jobb som minister. Nå vil hun at EU diskuterer felles sankjsoner mot land som nekter å ta imot egne borgere som har fått nei til asyl.. Foto: Frp/Bjørn Inge Bergstuen

Danmarks integrasjonsminister Inger Støjberg mener det er fullstendig uholdbart at avviste asylsøkere oppholder seg i Danmark lenge etter at de har fått sin sak avgjort. Nå tar hun til orde for at EU må legge press på land som nekter å ta imot sine egne borgere som har fått nei til asyl i EU-land.

Danmark har – i liket med andre land i Vest-Europa, store problemer med asylsøkere som nekter å dra tilbake til sine hjemland etter å ha fått nei til asyl.
Kun en femtedel av de asylsøkerne som har fått nei til asyl, har reist ut av Danmark eller blitt sendt ut av landet. Det viser tall fra danske Rigspolitiet. De resterende asylsøkerne som har fått nei, nekter å dra hjem eller hevder de kommer fra land som nekter å ta dem imot.
Nå mener den danske integrasjonsministeren Inger Støjberg at noe må gjøres. Hun tar nå til orde for at EU går sammen om å få avtaler med disse landene, og at EU innfører sanksjoner overfor de landene som er gjenstridige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.