HEIMEVERNETS DERBY-STYRKE: GJENEROBRET «OKKUPERT» BYGNING

DERBY: Heimevernets innsatsstyrke Derby i en aksjon i et fraflyttet kontorbygning øst i Oslo. Foto Forsvaret/Marius Kaniewski

335 dager i året har de helt vanlige sivile jobber. De resterende 30 dagene øver soldatene i innsatsstyrke Derby på å være en nasjonal ressurs – en innsatsstyrke som hurtig kan mobiliseres og bidra til nasjonal sikkerhet. Flere av innsatsstyrkene til Heimevernet deltok nylig på Øvelse Hovedstad, deriblant Derby som er underlagt HV-02. Derby er en av 11 innsatsstyrker i Heimevernet. Innsatsstyrkene utgjør spydspissen av kampkraften i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet.

Klokken 12.30 lørdag formiddag kom oppdraget til Derby: Reis til Sinsenveien 47B. Huset er okkupert av fienden. Ta bygningen tilbake.
Flere timer senere var oppdraget utført. Det tar sin tid å rydde et sjuetasjers kontorbygg, rom for rom. Man vet aldri bak hvilken dør fienden lurer seg.
– Vi fikk melding om at det var veldig høy fiendtlig aktivitet ved dette objektet. Vi brukte ganske lang tid, har skutt mye og brukt mye ammunisjon. Men nå er bygningen ryddet for fiender, sa en relativt sliten sersjant Lars Widerøe, som er nestlagfører i et av innsatsstyrkelagene, rett etter at operasjonen var over.
– Vi har brutt ned dører, tatt etasje for etasje og det har vært harde kamper.

INNTAR BYGNING: Innsatsstyrken Derby er en av 11 innsatsstyrkene i Heimevernet. Foto: Forsvaret/Marius Kaniewski

Han er veldig glad for at de kan trene i store kontorbygg, som de gjorde denne lørdags formiddagen i Sinsenveien i Oslo.
– Vi er heldige som får trene i bygg som snart skal rives. Da får vi trent så realistisk som mulig. Det er veldig viktig for oss for at vi skal kunne fungere optimalt om det skulle bli bruk for oss i en ekte situasjon, fastslår Widerøe.

 

ØVELSE HOVEDSTAD: Øvelse hovedstad var Heimevernets største øvelse på Østlandet i år. Foto: Forsvaret/Marius Kaniewski

Nettopp dette er en av Heimevernets egenarter. Noen kjenner noen i det sivile livet, som gir unike muligheter. Som for eksempel i dette tilfellet hvor man kan trene i et hus som likevel skal rives.
Øvelse Hovedstad var Heimevernets største øvelse på Østlandet i år. Om lag 3000 soldater, hovedsakelig fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, deltok på øvelsen som varte fra 11. til 18. september. Men også soldater fra HV-01 (Østfold og Vestfold), HV-03 (Telemark og Buskerud) og HV-05 (Oppland og Hedemark) deltok, samt andre militære og sivile samarbeidspartnere.

3000: 3000 soldater fikk en realistisk trening under øvelsen Hovedstad 2017  i Oslo-området forleden. Foto: Forsvaret/Marius Kaniewski

Sjef i HV-02, oberst Karl-Henrik Fossmann, er meget tilfreds med hva hans soldater, både de som er i områdestrukturen og i innsatsstyrken, har fått til denne øvelsen.
– Jeg er veldig godt fornøyd, også med samarbeidet med de sivile og andre militære som deltok på øvelsen. Vi har nådd våre målsettinger med øvelsen, sier Fossmann, som samtidig erkjenner at det har vært noen utfordringer i løpet av uken.
– Men det er derfor vi øver, slik at vi blir kjent med hva vi kan bli bedre på i framtiden, fastslår sjef HV-02.

FAKTA ØVELSE HOVEDSTAD :

Øvelsen var i perioden 11. til 18. september.
3000 soldater og befal fra forskjellige deler av Forsvaret, de fleste fra HV-02 i Oslo og Akershus, deltok.
Andre deltakere var HM Kongens Garde, Oslo garnisonsforvaltning, Kystvakta, Forsvarets sanitet, Nasjonal logistikkommando, Forsvarets militærpolitiavdeling, Cyberforsvaret, Politiet, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for sivil beredskap og Sivilforsvaret.
I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet.
Under øvelse Hovedstad ble det blant annet trent på det vi definerer som territorielle operasjoner; objektsikring, utrykning, overvåking og kontroll, samt bekjempningsoperasjoner

SLO INN VEGGER:I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet.Foto: Forsvaret/Marius Kaniewski

Leave a Reply

Your email address will not be published.