DDR-GRENSEN: FLERE BLE SKUTT ENN TIDLIGERE ANTATT

 

 

50.000: Ca. 50.000 mann jobbet med å bevokte DDR-grensen mot Vest-Tyskland og passe på at ingen rømte til friheten i vest.

En mørk aprilnatt i 1973 kjørte tre menn fra DDR med en lastebil mot grensesperringene ved den tysk-tyske grensen ved Marienborn. DDR-soldatene i grensepolitiet skyter mot bilen og styrer en betong-anretning ut og lastebilen blir veltet og liggende på taket. To av passasjerene blir sittende hardt skadet i bilen. Sistemann Fred Woitke (24)blir kastet ut av bilen og sterkt skadet. Grensevaktene fyrer av ca. 100 skudd. Ni av dem treffer Woitke. Han dør noen dager senere. Fred Woitke var bare én av de 327 menneskene som ble drept av DDR mens de forsøkte å flykte til friheten i Vest-Tyskland under sosialistiske DDRs 40 år lange historie.
Etter fem års f0rskning kunne forskerne ved Freie Universität Berlin tidligere i høst legge frem boken «Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der Innerdeutschen Grenze 1949-1989. Forskningen avslører at flere enn tidligere antatt ble drept av DDRs grensesoldater.

 

DØDE: Fred Voitke ble bre 22 år gammel han i 1973 forsøkte å rømme fra diktaturet i DDR.

Nå snakkes det om totalt ca. 1000 offer for DDRs grensesoldater. Mange ble drept da de forsøkte å komme seg forbi muren rundt Berlin, eller prøvde seg på å svømme seg til friheten utenfor DDRs kyst og over grenseelver.
Mens 327 mennesker døde da de forsøkte å krysse en tysk-tysk grense i etterkrigstidens Europa.
DDRs grensestyrker ble opprettet i 1946 og var en militær enhet i DDR som skulle overvåke DDRs grenser. Frem til 1961 het styrken Deutsche Grenzpolizei, men enheten skiftet så navn til Grenzetruppen der DDR og ble underlagt Forsvarsministeriet og ikke lenger Innenriksministeriet.
Grensestyrkene bestod av et sted mellom 47.000 og 50.000 menn – og de aller fleste var plassert rundt grensen mellom Vest-Tyskland og DDR – mens store styrker voktet også Berlinmuren som ble reist rundt vesttyske Vest-Berlin i 1961.
Mens mye oppmerksomhet tidligere har vært rettet mot dødsskytingen langs Berlinmuren, har forskningen denne gangen konsentrert seg mer om de flere hundre ofrene langs den indre tysk-tyske grensen –det som tyskerne kalte «innendeutsche Grenze» eller deutsch-deutsche Grenze».

 

GRENSESTASJON: Slik så grenseovergangen i Mariborn ut etter at Fred Voitke og hans to kamerater forsøkte å ta seg gjennom grensesperringene i en lastebil.Voitke lå skadet utenfor bilens førerhus da han ble truffet av ni skudd.

Den var – når man holder Berlinmuren utenfor – 1381 km lang og gikk fra Østersjøen til Tsjekkoslovakia.
Grensen var etablert 1. juli 1945 som grensen mellom de vestlige okkupasjonssonene og den sovjetiske sonen.
Grensen markerte det som gjerne ble kalt Jernteppet som skilte de demokratiske og kapitalistiske landene fra sosialistiske diktaturene i øst.
Den østlige siden av den tysk-tyske grensen var en av de mest bevoktetde grensene i verden. Høye metallgjerder, betongvegger, piggtråd, alarmer, anti-kjøretøygrøfter, vakttårn og minefelt samt omlag 50.000 bevæpnede DDR-vakter.
Hovedgrunnen for å bygge den bevoktede grensen var den enorme flukten av mennesker fra det sosialistiske Øst-Tyskland/DDR til det demokratiske Vest-Tyskland hvor markedsøkonomien og demokrati raskt førte til voksende velstand. I DDR var det skrikende og varemangel og et stadig strengere diktatur.
Den nye boken gjør mye for å gå bak statistikken. Det presenteres små biografier over dødsofrene, og hvordan de ble drept av DDRs grensestyrker. Ca. en tredel av de som døde på den tysk-tysk grensen var sivile flyktninger fra DDR. Boken forteller blant annet om en 81 år gammel bonde som forvillet seg inn i grenseområdet på DDR-siden og tråkket på en mine. Han blødde ihjel før han fikk hjelp.

GODT BEVOKTET: DDR-grensen mot Vest-Tyskland var godt bevoktet med alskens teknikk og selvskudd som DDR kunne frembringe.

Men også flere grensesoldater ble skutt av sine egne da de forsøkte å rømme til vest. Det var også enkeltepisoder hvor det oppstod konflikt mellom amerikanske soldater og DDR-soldater, som endte med dødsfall.
Man regner med at 139 døde under fluktforsøk i Berlin, mens ca. 200 druknet eller ble skutt mens de forsøkte å kome seg vekk fra DDR i Østersjøen eller over grenseelver. Men her er tallene fortsatt noe uklare. DDR-medier skrev aldri om folk som forsøkte å flykte.
Folk i DDR hadde ikke lov til å eie egne lystbåter, og DDR var det enste landet som noengang har hatt forbud mot å eies dykkerutstyr eller en enkel dykkermaske med snorkel.
Mange østtyskere prøvde også å komme over til nabolandene Tsjekkoslovakia eller Polen, som ikke hadde like strenge grensebeskyttelse som DDR, selv om de også ble styrt av kommunister godkjent av de sovjetiske okkupantene.
En tilsvarende forskning som nå er gjort på dødsfallene langs den tysk-tyske grensen, ble gjort om Berlinmuren i 2009 – også av Freie Universität Berlin.

Tekst: MORTEN AASBØ Foto: WIKIPEDIA COMMONS og ETAT FOR STASIDOKUMENTER (BStU)

Kilder: Die Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes 1949 – 1989 og Die Tagesspiegel

Leave a Reply

Your email address will not be published.