– NORD-KOREA VIL UTSTYRE LANGTREKKENDE RAKETTER MED BIOLOGISKE VÅPEN

 

 

ICBM-RAKETTER: Nord-Korea har nå avanserte ICBM-raketter som kan nå hele det amerikanske fastlandet. Ifølge enkelte kilder tester de nå muligheten for å plasserer biologiske stridshoder på rakettene. Foto: KCNA

Japanske nyhetsmedier melder at Nord-Korea tester ut biologiske stridshoder til sine nyutviklede langtrekkende raketter. De nordkoreanske ekspertene skal blant annet fokuserer på hvordan antraks-sporer kan overleve den ekstreme heten stridshodene utsettes for under utskytingsfasen og når rakettene i avslutningsfasen igjen kommer ned i jordens atmosfære.
Det er den japanske avisen Asahi som bringer nyheten, hvor de siterer kilder i det sørkoreanske etterretningsvesenet.
USA skal også ha kommet til samme konklusjon. I en NSS-rapport til Kongress datert 18. desember i år, heter det at Nord-Korea er i ferd med å sluttføre arbeidet med kjernevåpen samt biologiske og kjemiske våpen som kan true USAs fastland.
Ifølge kilden i Sør-Korea er Pyongyang i ferd med å gjøre varme- og trykktester for å se i hvilke grad blant annet giftstoffet antraks kan tåle temperaturer på rundt 4000 grader eller høyere. Det er temperaturer ICBM-rakettene (Hwasong-15 er den mest avanserte) utsettes for når de entrer jordens atmosfære for å nå sine mål. Ifølge kilder skal Nord-Korea ha lyktes med å finne frem til metoder som gjør det mulig å gjennomføre vellykkede kjemiske og biologiske angrep med avanserte ICBM-raketter. Washington skal også i lengre tid vært klar over at Nord-Korea dyrker antraks-kulturer til bruk som masseødeleggelsesvåpen.

KRAFTIGE: De nyeste ICBM-rakettene til Nord-Korea har en diameter på opptil 1,9 meter. Foto: KCNA

Miltbrann er sykdommen som antraks-bakterien medfører. Symptonene er feber, byller , sår og opphovning av lymfekjertlene. Sykdommen er som oftes dødelig hvis den ikke behandles raskt. Bakterien er svært hardfør. Den kan overleve flere tiår og vanlig koking er ikke tilstrekkelig til å drepe den. Bakterien kan også smitte fra dyr til mennesker.
Amerikanske soldater i Sør-Korea skal siden 2004 ha blitt vaksinert mot antraks og kopper.
USA og Sør-Korea skal også siden 2011 ha utført øvelser hvor de trener på eventuelt biologisk eller kjemisk angrep fra Nord-Korea. Det kommunistiske diktaturet nord på den koreanske halvøya skal ha interessert seg for biologiske krigføring mot USA ettersom de fortsatt ikke har kapasitet til å true hele det amerikanske fastlandet med interkontinentale raketter utstyrt kun med kjernefysiske ladninger
Antraks har lenge vært våpenutviklernes favoritt-bakterie ved siden av kopper, ebola, marburg og pest. Antraks-bakterien danner sporer som tåler et svært røft miljø. Bakterien er spesielt farlig hvis det tas opp via luftveiene.
Sovjetunionen forsket spesielt mye på antraks under den kalde krigen. Ved et uhell under produksjon i byen Sverdlovsk (i dag Jekaterinburg) i 1979, døde minst 66 mennesker etter uhellet.
Under den kaotiske tiden før og etter Sovjetunionens oppløsning, mistet mange av de sovjetiske militære laboratoriene sine bevilgninger og ansattes lønninger ble stoppet. Mange av forskerne forsvant til utlandet – og noen havnet i Iran og Nord-Korea hvor de var svært etterspurte.
En presseansvarlig for Instututtet for USA-studier (IFAS) ved det nordkoreanske utenriksdepartementet uttaler via det statskontrollerte nyhetsbyrået KCNA, avviser nyheten som løgn.

TEKST: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.