AVSKJEDIGET POLITIMANN FÅR IKKE SAKEN BEHANDLET I HØYESTERETT

Den tidligere politimannen Stein-Robin Kleven Bergh får ikke prøvet saken sin i Høyesterett.Foto: Facebook

 

Politimannen Stein-Robin Kleven Bergh fra Eidskog i Hedmark får ikke sin avskjedssak behandlet i Høyesterett. Bergh gikk til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet fordi han mente at avskjedigelsen av ham var ugyldig. Han har tidligere tapt både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.
Det er Høyesteretts ankeutvalg som nå har satt sluttstrek for saken ved å avvise Berghs ønske om behandling i Høyesterett.
Politimannen, som også er aktiv Frp-politiker lokalt, ble avskjediget i 2015 etter at han tidligere hadde kommet med uttalelser som ble oppfattet som problematiske og rasistiske.
Til lokalavisen Glåmdalen uttaler han – via en SMS– at han nøyer seg med å si at han ikke er overrasket. Han mener at det er latterlig å bli avskjediget etter 32 års polititjeneste for, på sin egen fritid, å kalle noen for «et krapyl».
Bergh skal ha brukt uttrykket «krapyl» om statsminister Jens Stoltenberg i 2013.
Stein-Robin Kleven Bergh kommenterer avgjørelsen fra ankeutvalget på sin egen facebookside på følgende måte:
«…Da har advokaten min fått svar fra ankeutvalget – de NEKTER å ta opp avskjedssaken til behandling i Høyesterett! Selvfølgelig kan ikke disse feige, politisk korrekte behandle min sak nå når retten har fastslått at noen såkalt «morsomme» noksagter har fått medhold i at de kan kalle Merete Hodne for «nazi» (uten at hun på noen måte er nazist). Da er disse feigingene fullstendig klar over at jeg ikke kan fradømmes jobben for å kalle et krapyl for nettopp et krapyl. Så den eneste måten disse figurene kunne unngå å tape ansikt var selvsagt å nekte min sak fremmet for øverste instans!»
Eks-politimannen må også betale saksomkostninger på 5.800 kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.