PRESSEFORBUNDET VURDERER Å HOLDE ALTERNATIVE MEDIER UTENFOR PFU

Norsk Presseforbund vurderer å nekte å behandle klager på medier som ikke er med i Norsk Presseforbund. Pressens selvdømmende organ, PFU, skal ha fått stadig flere klager på medier som ikke er med på å finansiere klageordningen. – PFU gjør seg selv irrelevant, mener Document-redaktør Hans Rustad.

DOCUMENT: Document-redaktør Hans Rustad er svært kritisk til at Presseforbundet vil endre reglene for hvilke medier som kan få klagesaker behandlet i PFU. Foto: Skjermdump fra www.document.no

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, sier til Klassekampen at de mottar et økende antall klager på publikasjoner som ikke er med på å drifte og finansierer PFU-ordningen.
Presseforbundet vurderer nå å gjøre om på vedtakene slik at det bare er medier som er tilknyttet forbundet, gjennom medlemskap i en av presseorganisasjonene, som kan klagebehandles. Forbundet skal diskutere saken på et styremøte i mars
Blir det en endring, betyr det at nettaviser som Document og Resett, som begge i dag blir svært mye delt på sosiale medier, ikke kan ettergås av PFU.
Redaktør Hans Rustad i Document er svært kritisk til en eventuell endring av hvem som kan behandels av PFU.
– Det vil innsnevre publikums mulighet til å få prøvd saker. Det må være mediets størrelse som har betydning for om saker skal behandles i PFU, sier Rustad til Klassekampen.
Han mener PFU gjør seg selv irrelevant his de lager vedtekter som medfører at omdiskuterte saker, som for eksempel omtalen av Trine Skei Grande-saken, ikke kan bli prøvd i PFU.
Resetts omtale av Skei Grande festdeltagelse med påfølgende sex al fresco i Trøndelag, har vakt stor oppmerksomhet og er blitt svært mye delt på sosiale medier, ifølge analysebyrået Storyboard.
– Hvis et nettsted har flere hundre tusen lesere, er det klart at PFU plikter å ta det alvorlig. De må bestemme seg: Skal de betjene publikum eller presseorganisasjonene? Sier Rustad.

 

RESETT: Resett-redaktør Helge Lurås vurderer å melde seg inn i Norsk Presseforbind. Foto: Faksimile av Resett.no

Både Rustad og Resett-redaktør Helge Lurås vurderer å melde seg inn Presseforbundet eller organisasjoner tilknyttet forbundet. Et medlemskap i Norsk Redaktørforening koster fra 6000 til 11.000 kr i året.
– Det blir et kostnadsspørsmål for oss, men det er noe jeg ikke vil avise, sier Resett-redaktør Helge Lurås til Klassekampen.
I fjor ble norske medier felt 66 ganger i PFU.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.