OGSÅ RØDT HAR NÅ FÅTT EN VARSLINGSSAK

ALVORLIG: Samtllige partier på Stortinget har nå fått varsler om seksuell trakassering. Den siste ble meldt til Rødt,  som oppfordret varsleren om å gå til   politiet på grunn av sakens alorlige karakter.

Partiet Rødt fikk før helgen inn en varslingssak som var så alvorlig at de har oppfordret varsleren om å politianmelde saken. Dermed har samtlige norske partier på Stortinget fått sine varslingssaker å stri med.
Den siste sak fra Rødt gjelder en person som har et verv i et lokallag.
Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt sier til NTB at varselet kom fredag . Hendelsen skal ligge tilbake i tid, og skal ikke ha skjedd i partisammenheng.
– Varsleren er oppfordret til å politianmelde fordi de påståtte hendelsene ligger innenfor straffeloven, sier Pryneid Hansen.
Partisekretæren sier at partiet avventer videre behandling i påvente av politiets undersøkelser.

Dermed har samtlige partier som er representert på Stortinget har nå mottatt ett eller flere varsler i kjølvannet av metoo-kampanjen. Arbeiderpartiet og Høyre – som også er de to største partiene – ser ut til å ha fått flest varsler. Totalt skal det nå ha kommet inn totalt rundt  55-60 varsler om klanderverdig oppførsel eller seksuell trakassering innenfor norsk politikk.

Ap ville ikke tallfeste hvor mange de har fått, men sa i forrige uke at det var et 20-talls. Høyre har 21 saker, Senterpartiet 5, Fremskrittspartiet 5, Venstre 3, KrF 1, SV 2, Miljøpartiet De Grønne 1 og Rødt 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.