PST-RAPPORT: EKSTREME ISLAMISTER FORTSATT DEN STØRSTE FAREN

 

IS-KRIGERE: PST har ikke oversikten over 40-50 “norske” IS-krigere. De kan være på vei hjem, i andre områder enn Syria eller i andre europeiske land. Noen kan også være drept i kampene i Mosul og Raqqa i fjor høst. Foto: IS

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mistet kontrollen over minst 40-50 nordmenn og personer med norsk pass etter at IS-kalifatet falt. De kan være i områder som IS har nyetablert seg i, på vei hjem eller befinne seg i andre europeiske land. PST betrakter fortsatt ekstreme islamister som den største sikkerhetstrusselen mot Norge.

Og både justisminister Sylvi Listhaug og Benedicte Bjørnland fra PST, som i dag la frem sin årlige trusselvurdering, sier det fortsatt er mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge i 2018.

– Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, det vil si angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger, skriver PST i sin rapport.
VG skriver i dag at PST etterlyser 12 ekstreme islamister for pågripelse. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at de frykter at noen av disse skal vende tilbake til Norge uten at PST oppdager det.
Dette er personer s0m har sluttet seg til terrorgruppen Den islamske staten (IS) på ulike tidspunkter og siden bosatt seg i «kalifatet».

 

TILDEKKING: En IS-plakat som gir klar beskjed om påkrevd påkledning for kvinner. Flere av de etterlyste “norske” IS-krigerne er kvinner. Foto: IS

En betingelse for etterlysningen er at de er siktet etter terrorparagrafer, og PST sier at de trolig kommer til å etterlyse flere i tiden som kommer.
Flere europeiske land har nå gått sammen om å koordinerere all informasjonen som kommer inn. Dette arbeidet ledes fra et felles kontor i Nederland.
Ti av de 12 etterlyste skal være etterlyst via en såkalt «organge notice» i Interpol-systemet. Det er en form for skult etterlysninger og PST vil derfor ikke gå ut med noen navn eller bilde i form av en såkalt «red notice».

ETTERLYST: Den norske konvertitten Anders Cameroon Østensvig Dale har lenge vært etterlyst gjennom Interpol. Foto: Faksimile av Interpols hjemmeside

Blant de som er etterlyst med foto er Anders Cameroon Østensvig Dale som lenge har vært etterlyst via Interpols hjemmesider.
Ifølge PST er 20 av de «norske» som reiste til til IS-områder i dag døde. Rundt 30 skal ha vent tilbake til Norge. Totalt reisete sted mellom 90 og 100 personer til IS-kontrolerte områder i Syria og Irak fra Norge.
Deres selverklært hovedstad, Raqqa, som var IS siste skanse, falt i midten av oktober i fjor. Før det hadde IS også mistet storbyen Mosul. Totalt bodde over ti millioner mennesker i områder kontrollert av Den islamske stat (IS).
I dag er IS etablert på Sinai-halvøya nær Gaza, I Afghanistan og i deler av Libya.

PST registrere også en viss vekst i aktiviteten til høyreekstreme miljøer, og nevner konkret organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. Dette er en nasjonalsosialistisk bevegelser som som utgjør av en gruppe på 40-50 personer, som har en viss kontakt med en søsterorganisasjon i Sverige. Det er en gruppe som er antisemittisk, rasistisk og som viser åpen beundring for nazistisk ideologi.
– Terrortrusselen fra høyreekstreme kommer i første rekke fra enkeltpersoner og små grupper i randsonen av de mer etablerte miljøene. Dette er personer som kan utføre en voldelig handling på eget initiativ, ifølge PST.
PST vier i år også mye oppmerksomhet mot utenlandsk spionasje og forsøk fra utenlandske nasjoner på å påvirke norske interesser.
Politiets sikkerhetstjeneste ber politikere, forskere og journalister om å være oppmerksomme på fare når de er ute og reiser – eller er i kontakt med utlendinger. Russland blir nevnt, og det rettes også en viss oppmerksomhet mot Kina.
Rapporten advarer også mot Pakistan som er et land som omfattes av forbudet mot våpeneksport.
– Vi forventer at Pakistan vil være en hovedaktør bak ulovlige og fordekte anskaffelsesforsøk rettet mot norske virksomheter i 2018, heter det i rapporten.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.