STERK NEDGANG I ANTALL TRAFIKKDREPTE

LAVE DØDSTALL: Man må helt tilbakee til 1947 for å finne lavere tall over drepte i trafikken i Norge. Foto: Essensielt

106 mennesker døde i trafikken i 2017. Det er det laveste tallet siden 1947. Spesielt blant unge trafikanter er det en markant nedgang. I dag er det men. over 40 som er overrepresentert i ulykkesstatistikken.
– At trafikkåret 2017 viser en kraftig nedgang i det totale antallet omkomne er positivt, men vi er langt fra i mål. Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.
For høy fart, kjøring i ruspåvirket tilstand, manglende bruk av bilbelte og uoppmerksomhet er de vanligste årsakene til de alvorligste trafikkulykkene.
I 2017 omkom 13 unge mellom 16 og 24 år. Det er nesten en halvering fra 2016 da 24 personer i denne aldersgruppen omkom
I Trygg Trafikk tror de denne nedgangen har sammenheng med at færre unge kjører for fort, i rus eller uten belte. De tror også trafikkopplæringen er blitt betydelige bedre de siste ti årene.
I dag er det voksne menn over 40 år og oppover som er overrepresentert på dødsstatistikken.
Noe av forklaringen på dette er at voksne menn ofte kjører både langt og mye.

Leave a Reply

Your email address will not be published.