VENSTRESIDEN VIL HA AVKLARING OM E-TJENESTEN

 

 

ANTENNER: Store parabolantenner ved E-tjenestens anlegg ved Hønefoss Foto: Etterretnngstjenesten

Venstresiden på Stortinget ber nå regjeringen komme på banen for å avklare om Etterretningstjenesten har brutt norsk lov. Det var NRK som i går kunne fortelle at Etterretningstjenesten har drevet overvåking av sivil kommunikasjon som sendes over satellitter. Overvåkingen skal ha skjedd fra en base ved Hønefoss.
Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester, EOS-utvalget, sier til NRK at de har vært usikre på om denne formen for lagring og søk har dekning i dagens lov.
De to ytterpartiene SV og Rødt får nå følge av Venstres Abid Raja som vil ha svar på om Etterretningstjenesten har brutt norsk lov.
–– Jeg synes det er urovekkende fra Stortingets side. EOS-utvalget rapporterer til Stortinget. Om de er usikre på om loven følges er det en alvorlig situasjon. Derfor er det viktig at regjeringen kommer raskt tilbake med svar, sier Abid Raja til NRK.
Etterretningsvesenet sier ti NRK at de ikke driver overvåking rettet mot Norge. De sier at virksomheten de driver er innenfor lovverket – selv om EOS-utvalget har ytret tvil om det.
– Innhenting av metadata, også om enkeltpersoner, er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten. Slik innhenting er verken i strid med norsk lov, den europeiske menneskerettskonvensjonen eller andre deler av folkeretten, sier sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, til NRK.
I et ytring til NRK skriver Haga Lunde:
«Jeg minner også om at gjeldende lov hjemler at tjenesten kan «oppbevare» informasjon om norske personer dersom informasjonen har direkte tilknytning til ivaretakelsen av tjenestens oppgaver, så lenge formålet med oppbevaringen ikke er å drive fordekt innhenting rettet mot de norske personene.
Dersom vi følger kommunikasjonen til en terrorist i Syria og denne kommuniserer med en norsk person i Norge, har E-tjenesten lov til å behandle opplysningene om personen i Norge. Men vi retter ikke innhentingen mot den norske enden. Det er eventuelt PSTs oppgave.»

SJEF: Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant  Morten Haga Lunde. Foto: Olav Standal/Forsvaret

I en e-post til NRK sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Etterretningstjenesten ikke overvåker nordmenn i Norge.
– Regjeringen er enig i at lovverket skal oppdateres, og arbeidet med ny lov er godt i gang, skriver han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.