Norsk Redaktørforening sier nei til Resetts Helge Lurås

AVVIST: Redaktør Helge Lurås i nettavisen Resett får ikke lov til å bli medlem av Norsk Redaktørforening. Foto: Faksismile av Resett.no

Redaktør Helge Lurås i nettavisen Resett er nektet medlemskap i Norsk Redaktørforening. Redaktørforeningens styre – med Harald Stanghelle i spissen –  sier nei til Lurås søknad og begrunner det blant annet med flere brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner.

Lurås sier i en kommentar til nettstedet Medier24 at Norsk Redaktørforening står fritt til å velge hvem de vil ha som medlemmer.

Redaktørforeningen sier i en pressemelding at det er tre grunner til at Lurås fikk avslag på sin søknad om å bli medlem:

Gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner, tilbud om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medier.

– Redaktørforeningens styre er ingen presseetisk domstol, men når et av vilkårene for medlemskap er at man er forpliktet på Vær varsom-plakaten, er det naturlig å se på en søkers praksis med tanke på denne etikkplakatens intensjoner, sier Norsk Redaktørforenings styreleder Harald Stanghelle.

Stanghelle, som tidligere har vært redaktør i Dagblade og går av som Aftenposten-redaktør i november, legger til at Helge Lurås flere ganger både i kommentarfelt  og i omtale av dagsaktuelle hendelser, har brutt Vær varsom-plakatens forpliktelser om saklighet.

– Resett-redaktøren går imidlertid et problematisk skritt videre når han oppfordrer til det som må oppfattes som en boikott av andre medier enn sitt eget.

Stanghelle viser også til en kommentar av Helge Lurås publisert i Resett 1. juli 2018.

– Oppfordringen «Ikke åpne nettsider som dere en gang frekventerte jevnlig. Slett appene og bokmerkene fra MSM. (…) Å kutte ut de etablerte mediene en hel måned kommer til å føles godt» bryter fundamentalt med hele idegrunnlaget for NR der nettopp å stimulere til ytringsmangfold er en bærebjelke. NR finner det uforenlig med medlemskap i organisasjonen å oppfordre publikum til å boikotte andre medier, sier Stanghelle.

Vedtaket om å avvise Lurås skal ha vært enstemmig.

Helge Lurås er utdannet siviløkonom og cand. mag. med sosiologi, idehistorie og sosialantropologi i fagkretsen. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har bak seg flere utenlandsopphold. Han har også vært analytiker i Forsvarets Overkommando og rådgiver for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Nettavisen Resett ble startet opp i fjor med Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Mikkel Dobloug, Monica Staff, Helge Lurås og Håkon Wium Lie med 1/6 eierskap hver.

Nettavisen Resett presenterer seg som en politisk uavhengig nettavis, men har en forankring på høyresiden i det politiske landskapet.

Ifølge aksjonæroversikten som Journalisten har fått innsyn i, har alle de opprinnelige stifterne med to unntak tegnet seg for flere aksjer siden stiftelsen. Antallet eiere har økt til 21.

Det er nå styreleder Monica Staff som er største aksjonær i Resett med 23,6 prosent av aksjene.

Selskapet gikk med 1,1 millioner kroner i underskudd i fjor med en omsetning på 197.000 kroner. Ved årsskiftet var egenkapitalen på 209.000.

Resett har vokst kraftig siden starten og Lurås har uttalt at de har ambisjoner om å bli blant de mest besøkte nyhetskanalene i Norge.

I mars 2018 nådde nettavisen  ut til 560 000 unike besøkende og hadde 5,2 millioner sidevisninger på en måned. Og trafikken er stigende.Nettstedet oppdaterer nyhetene 24 timer i døgnet og har et åpent kommentatorfelt ca. 20 timer i døgnet.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.