BEFOLKNINGEN I BALTIKUM SKRUMPER

SKOLEKLASSE: En latvisk skoleklasse på vei hjem til drabantbyen Imanta. I motsetning til i Vest-Europa er det lokalbefolkningen som dominerer fullstendig i Rigas drabantbyer. Drabantbyene sliter ikke med store sosiale eller kriminelle problemer. Foto: MORTEN AASBØ

Befolkningene i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen blir stadig mindre. Mange unge fristes av høyere lønninger i Vest-Europa Men ingen seriøse politikere i Estland, Latvia eller Litauen vil hente innvandrere fra Asia eller Asia. De ser problemene masseinnvandringen fra muslimske land har skapt i Vest-Europa. Og de få flyktningene de som EU-land må ta, forsvinner fort til Tyskland straks de har fått opphold i Baltikum.

RIGA(Essensielt)  Bortsett fra en liten gruppe indiske studenter og noen få amerikanske basketspillere, er det en etnisk homogen befolkning du møter i Riga – Baltikums største by med ca. 750.000 innbyggere.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå i Latvia viser at det i de ni første månedene av 2019 ble født 14.130 barn i landet, mens det i den samme perioden døde snaue  21.000 latviere. Antallet barn som fødes har vist en nedgang de siste årene. Befolkningen i Latvia er nå  nede i 1,91 millioner mennesker.

I en fersk rapport fra IMF slås det fast at demografien kan bli et stort problem for Latvia hvis Latvia og de to andre baltiske nasjonene skal komme opp på samme levestandard som Vest-Europa.

I tidligere IMF-rapport konkluderte med at Latvia kan ha mistet en tredel av sin befolkning – tilsvarende 400.000 mennesker – før 2050. Bare i Bulgaria er situasjonen mer dyster. Litauen befolkning kan ha skrumpet inn med 17 prosent i 2050, mens Estland kan ha mistet 13 prosent av befolkningen i 2050  – alt ifølge prognosene til IMF. Også land som Moldova, Russland, Ukraina og Romania sliter med stor utvandring og en stadig minskende befolkning.

IMF sier i en rapport at Latvia på grunn av den minskede befolkningen vil slite med å nå en levestandard som tilsvarer 80 prosent av snittet i EU før de mange sentral- og østeuropeiske landene ble med i EU i 2004. IMF forslår at det hentes inn arbeidskraft fra fattige land i Asia og Afrika. Men der er det lite støtte å få fra politikere og befolkningen i Latvia, Estland og Litauen.

Minimumslønnen i Latvia er nå  430 euro og noe høyere i nabolandene Estland (540) og Litauen (555). Latvia har planer om å heve minimumslønnen til 500 euro i 2021.

I en fersk undersøkelse svarte latvierne at de trenger 1.466 euro ( ca. 15.000 kroner) for å «leve et normalt liv». Snittlønnen (brutto) i Latvia skal nå ligge på snaue 1100 euro i 

måneden.

Lønningene i offentlig sektor ligger godt under den private sektoren. Nylig ble det enighet om at latviske læreres minimumslønn skal heves fra 710 euro til 750 euro for en normal 30 timers undervisningsuke.

Tekst & bilde: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.