Fortsatt høy ikke-vestlig innvandring

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser en nettoinnvandring til Norge i 2019 på drøye 25.000 personer. Det er 7200 flere enn i 2018. document har5 sett på tallene og konkluderer med at masseinnvandringene fra ikke-vesylige land til Norge fortetter ufortrødent. nettoinnvandringen fra Asia, Afrika og Latin-Amerika gikk litt opp fra 2018, og var på 13.843 personer.

Tallet tilsvarer ca. en fjerdedel av et norsk fødselskull. også fra øst-europa var det høy nettoinnvandring i 2019. nettoinnvandringen var på 7956 personer, mens nettoinnvandringen av vesteuropeere var på 3895.

Leave a Reply

Your email address will not be published.