MINSKET LUFT-FORURENSNING UNDER KORONA-KRISEN REDDER LIV

MINDRE: Mindre biltrafikk under korona-kriser redder tusener av mennesker i Europa fra en for tidlig død. Foto: CCBY-SA 3.0

Minsket luftforurensning over Europa under korona-krisen har trolig reddet mer enn 11000 mennesker fra en for tidlig død bare i april måned. Det er en finsk studie som viser dise overraskende resultatet.

Det er først og fremst mindre utslipp av nitrogendioksyd fra biler som har gjort at tusener av mennesker har unngått en for tidlig død. Også utslipp av partikler mindre enn 2,5 milliondeler (ppm) har gått betydelig ned (ca. 10 prosent) og bidratt til at flere tusen mennesker har unngått en for tidlig død.

– Dette kan sammenlignes  med at samtlige europeere sluttet å røyke i en måned, sier Lauri Myllyvirta, en av forskerne bak rapporten, Lauri Myllyvirta ved den Helsinki-baserte forskningssenteret for energi og ren luft (CREA). Luftforurensningen kommer fra forbrenning av kull, olje og gass.

Effekten av mindre biltrafikk er også minst like stor i andre verdensdeler. CREA skriver også i sin rapport at over 6000 barn i Europa har blitt spart for å utvikle astma på grunn av bedre luftkvalitet over Europa.

Luftforurensningen i Europa antas å gjøre at gjennomsnittlige levetid reduseres med tre år i Europa. Årlig skal ca. 8,8 millioner mennesker død en for tidlig død på grunn av luftforurensning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.