SKJERPET STRAFFEN

Norsk-iranske Mazyar Keshvari og tidligere stortingsrepresentant for Frp, Mazyar Keshvari, er dømt til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget. Høyesterett skjerpet derved straffen fra Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

SKJERPET STRAFF: Tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er dømt til 11 måneders fengsel for bedrageri. Foto: Morten Aasbø

Keshvari fikk en straff på syv måneders fengsel i oktober 2019, men påtalemyndighetene anket saken.
Norsk-iraneren ble dømt for å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner til Stortinget.
Retten skriver i sin avgjørelse at det er tatt hensyn til til at representanten har gitt en uforbeholden tilståelse. Retten skriver videre at Keshvari «på en alvorlig måte» har misbrukt den tillit man har til Stortingets representanter.
– Jeg ønsker å starte med å gi en uforbeholden unnskylding for mine handlinger. Jeg vil be mine venner, familie, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en vanskelig periode i livet har begått feil og har handlet galt. Det smerter meg stort, sa Keshvari under rettsaken i Nedre Romerike. Han er for lengst meldt seg ut av Fremskrittspartiet.
Totalt leverte han 73 reiseregninger for reiser han ikke hadde vært på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.