– Seksuell trakassering undergraver forsvarsevnen

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret sier de har opplevd kjønnstrakassering  minst en eller to ganger det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent. Tallene er en liten nedgang fra i fjor. Nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet. Anniken Huitfeldt (Ap) mener denne trakasseringen undergraver forsvarsevnen.

SLITER: Forsvarets sliter fortsatt med seksuell trakassering. Foto: Illustrasjonsfoto/Forsvaret

– Jeg hadde håpet tallene skulle være lavere, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

34 prosent av kvinner i førstegangstjeneste opplever uønsket seksuell oppmerksomhet og 18 prosent av de kvinnelige ansatte. I undersøkelsen skilles det mellom uønsket seksuell oppmerksomhet og kjønnstrakassering.

58 prosent av kvinnene i førstegangstjeneste har svart at de har opplevd kjønnstrakassering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet definerer kjønnstrakassering slik:

«Kjønnstrakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende».

BEKYMRET: Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret for kjønnstrakasseringen i Forsvaret. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret for konsekvensene av trakassering i Forsvaret.

– Norges forsvarsevne er helt avhengig av at dyktige og motiverte unge har lyst til både å begynne og bli værende i Forsvaret. Derfor er faktisk seksuell trakassering undergravende for selve forsvarsevnen.

Det skriver leder av Utenriks- og forsvarskomiteen i på Stortinget i en sms til Forsvarets forum. Hun peker videre på at for å få ned antallet som blir trakassert i Forsvaret, må ledere i Forsvaret bære et større ansvar.

– Når en femtedel av alle ansatte og nesten halvparten av alle kvinner i Forsvaret rapporterer om seksuell trakassering er det fremdeles altfor høye tall. Unntaksåret vi har vært gjennom med koronapandemien gjør det vanskelig å konkludere om nedgangen i tallene er en varig endring, skriver Huitfeldt.

Tekst: Redaksjonen

Leave a Reply

Your email address will not be published.