TYBRING-GJEDDE TREKKER SEG FRA SENTRALSTYRET I FRP

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (58) har trukket eg fra vervet som medlem av sentralstyret i Frp. Til ABC Nyheter sier han at han ikke hadde lyst til å sitte der mer. Frp-veteranen, som representerer Oslo på Stortinget, kom inn i sentralstyret via et benkeforslag og påfølgende kampvotering under partiets landsmøte i 2019.

TREKKER SEG: Christian Tybring-Gjedde har trukket seg fra Sentralstyret i Frp. Foto: Morten Aasbø

Partileder Sylvi Listhaug skriver i en SMS til NTB at hun tar Tybring-Gjeddes avgjørelse til etterretning.
«Vi registrerer at Christian har trukket seg som en direkte konsekvens av at han ikke ble valgt til et internasjonalt verv i stortingsgruppen. Det tar vi selvsagt til etterretning.»
Tybring-Gjedde gikk i oktober ut mot partiledelsen etter at han ikke fikk vervet i Natos parlamentarikerforsamling, der han tidligere har vært leder for Norges delegasjon.
Tybring-Gjedde sier til Aftenposten at han ble overrasket da han ikke ble innstilt til vervet. Forsamlingen skal knytte de folkevalgte i medlemslandene tettere til Nato. De møtes en gang hvert halvår.
– Jeg føler jeg var den klart best kvalifiserte til å ta dette vervet. Jeg har jobbet med Nato og har hatt flere verv der. Jeg tror de fleste vil mene jeg var best kvalifisert, og mye av mitt engasjement på Stortinget var knyttet opp mot dette, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.
I stedet for Tybring-Gjedde ble Erlend Wiborg valgt fra Frp til å sitte i Natos parlamentarikerforsamling.
Tybring-Gjedde sitter i utenrikskomiteen på Stortinget. Erlend Wiborg sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen.
Erlend Wiborg sier han har erfaring og er engasjert i Nato-politikk.
– Jeg har hatt verv i Natos parlamentarikerforsamling siden 2017, og jeg ønsket i likhet med Tybring-Gjedde å fortsette. Jeg er glad for at stortingsgruppen ga meg tillit til fire nye år. Sikkerhetspolitikk er noe jeg alltid har engasjert meg i politisk da det er grunnstenen i demokratiet vårt, sier Wiborg til Aftenposten.

Christian Tybring-Gjedde er i dag Frps eneste  representant på Oslo-benken. Han ble valgt inn første gang i 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published.