Qatar Airways øker frekvensen på Oslo-ruten

ØKER: Qatar Airways ser en økende etterspørsmål på sin Oslo-rute og øker frekvesen til to daglige turer i sommersesongen. Foto: Qatar Airways

Qatar Airways øker frekvensen på rutene mellom Doha og Oslo og Doha og København. I høysesongen i sommersesongen vil de fly to daglige rundturer til Oslo og daglige rundturer til København. Selskapet vil bruke Boeing 787 Dreamliner og Airbus A350-maskiner på de to skandinaviske rutene.

Qatar Airways har merket økt etterspørsel i det skandinaviske forretningsmarkedet. Selskapet er også populært blant immigranter fra asiatiske og afrikanske land bosatt i Danmark og Norge. Ruter til populære asiatiske ferieland som Thailand, India, Filippinene og Vietnam hjelper også på etterspørselen. Det samme gjør de mange prisene selskapet tildeles for sin gode service.
Qatar har hatt en bestillingsvekst i inneværende vintersesong på 48 prosent sammenlignet med forrige vintersesong.
Tekst: MORTEN AASBØ

STOP-OVER: Qatar Airways tilbyr billige stop-over hvis du vil ha

en ekstra stopp i Doha. Foto: Qatar Airways

Leave a Reply

Your email address will not be published.