TRANSNISTRIA KAN BLI NESTE MÅL FOR PUTIN

Utbryterrepublikken Transnistria i Moldova er det neste området Russland kan komme til å annektere. Det er den amerikanske tankesmien ISW som antyder at den selverklærte republikken øst i Moldova nær Ukraina er det neste området Putin vil erklære som russisk. Transnistria har allerede en prorussisk regjeringn og en russisk militærbase og et stort ammunisjonslager som Putin trenger.

BASE: Russland har allerede en base og 15.000 soldater i Transnistria. Her fra Triaspol.

Ifølge ISW (Institute for the study of war) har makthaverne i Transnistria for første gang på lenge ha innkalt til et møte onsdag. ISW skriver at mye tyder på at Putin kan betrakte Transnistria som et fristende mål etter Ukraina.Utbryterregionen har vært styrt av et prorussisk regime siden tidlig på 1990-tallet etter en konflikt mellom politi og soldater fra sentralmakten i Moldova og opprørsstyrker fra Transnistria, Sistnevnte ble støttet av kosakktropper og russere. Konflikten varte fra tidlig i november 1990 til juli 1992 Nå frykter ISW at Transnistria vil arrangere en folkeavstemning om utbryterregionen skal slutte seg til Russland. Påskuddet for folkeavstemningen vil  være behovet for å beskytte det russisktalende befolkningen mot påstått diskriminering fra sentralmyndighetene eller Nato.

Moldova har i de siste årene gjort forsøk på å komme nærmere EU, og landet har siden juni 2022 hatt kandidatstatus i EU. I desember 2023 ble det kjent EUs ledere hadde blitt enige om å starte samtaler med Moldova om å innlemme landet i unionenDen transnistriske regimet kunngjorde nylig at situasjonen i Transnistria var blitt kraftig forverret siden 1. januar 2024. Russland har ikke anerkjent Transnistria  Det er det kun Venezuela, Syria, de to prorussiske regionene Abkhazia og Sør-Ossetia vest i Georgia og et par prorussiske småstater i Stillehavet som har gjort Transnistra har snaue 500 000 innbyggere – med russere som den største gruppen sammen med moldovere og ukrainere.Russland har omlag 1500 soldater i Transnistria og et stort ammunisjonslager der.

SISTE: Separatistmyndighetene i Transnistria har nå bedt de russiske myndigheter om å «innføre tiltak for å beskytte Transnistria i møte med økt press fra Moldova»,melder NTB.

Tekst: MORTEN AASBØ Foto: MORTEN AASBØ, Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.