Svenske kriminelle gjenger infiltrerer politiet

KRIMINELLE: Kriminelle gjenger infiltrerer stadig vekk svensk politi. Foto: POLISMYNDIGHETEN

Svenske kriminelle gjenger plasserer kvinnelig medlemmer i politiet for at klanen og de kriminelle gjengene skal bli løpende orientert om hva politiet vet om aktiviteten til deres. Dagens Nyheter har nylig avslørt hvordan nettverket Foxtrot får hjelp fra politikvinner som er utplassert i politiet.

Det er hovedsakelig kviner som gjengene benytter for å få tak i politi-informasjon.
I de sakene DN omtaler er åtte av ti saker knyttet til kvinner som har infiltrert politiet eller saker hvor kriminelle gjenger har etablerte et sex- eller kjærlighetsforhold med kvinnelige politiansatte. Det kan også være lønnsomt å etablere et forhold til en kvinnelig politistudenter, dommere eller journalister. Det siste har vi også sett i Norge.
En annen måte er å utnytte familiebånd for å legge press på familie- eller klan-medlemmer som jobber i politiet.
I Sverige skal minst 30 politiansatte har fått sparken eler selv sagt opp sine jobber etter å ha blitt vurdert som en sikkerhetsrisiko. I tillegg skal det i 14 tilfeller ha vært nok bevis, eller inkludert domfellelser mot politiansatte so har lekket informasjon til grov organisert kriminalitet.
DN konstaterer at kvinner er særlig sårbare for påvirkning. 80 prosent av lekkasjene fra staten er begått av kvinner.

Tekst: REDAKSJONEN

PROROBLEMER: Svensk politi har problemer med infiltrasjon fra kriminelle gjenger. (Illustrajonsfoto: Polismyndigheten)

Leave a Reply

Your email address will not be published.