Matlary kritisk til norsk anerkjennelse

Statsviter Janne Haaland Matlary skriver i Dagens Næringsliv at det er risikabelt å anerkjenne en stat som ikke eksisterer. – Palestina, som Norge nå anerkjenner, gis noen grenser som ikke finnes reelt sett. Norge bestemmer seg for at 1967-grensene skal være de som anerkjennes, men dette er jo ønsketenkning, skriver statsviteren og Høyre-politikeren som er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.

KRITISK: Statsviter Janne Haaland Matlary er kritsik til en anrkjennelse av Palestina nå.

Hun skriver videre at man kan ikke anerkjenne statsgrenser som ikke er der etter en pågående krig.
– Da kan jo enhver stat i verden anerkjenne statsgrenser man ønsker seg. Det fører til kaos, skriver hun videre.
– Man kan ikke anerkjenne statsgrenser som ikke er der etter en pågående krig. Da kan jo enhver stat i verden anerkjenne statsgrenser man ønsker seg. Det fører til kaos, skriver hun videre.
Matlary legger til at å anerkjenne noe som ikke finnes, er meningsløst.
Hun peker på at Gaza styres av Hamas, som er en terroristorganisasjon, og at regjeringen ikke har tatt noen forbehold om dette.
Matlary kaller initiativet «solo-politikk med stor nedside», og mener Norge setter seg utenfor alliert vestlig selskap.
Hun sier at utspillet vil føre til at Norge aldri mer vil anses som en partner av Israel, selv om en skulle få en ny regjering.
– Anerkjennelse er den normale prosedyre (og belønning) etter at en fredsavtale er inngått og da med vestlig felles syn på saken, forklarer hun.
Matlary advarer mot å gå alene og gjøre det prematurt.
Nå mener hun at Norge har gjort begge deler: Premiert palestinere uten å vite hva en egentlig anerkjenner, og låst seg til grenser som kanskje aldri blir realisert.
– Dette er ubegripelig dumt, skriver Matlary.

Tekst: REDAKSJONEN Foto: Wikipedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.