– Foxtrot samarbeider med Iran og planlegger terror mot Israel og jøder

 Jerusalem Post skriver at det israelske etterretnngsvesenet Mossad advarer mot at det svenske nettverket Fotrot, betående av gjengkriminelle innvandrere, og med forgreininger til Norge , jobber sammen med Iran og at de planlegger terror mot israelske og jødiske mål frem mot OL i Paris. Ifølge Mossad har Foxtrot og et annet svensk nettverk, Rumba, allerede blitt brukt av Iran til å utføre vold i Sverige og Europa.

Kurderen Rawa Majid, ble født i Iran hvor hans kurdiske foreldreoppholdt seg på vei til Sverige. Nå påstår Mossad at den fryktede gjenglederen samarbeider med Irans etterretning. Foto: Svensk politi


Ifølge Mossad skal Iran ha stått bak granatangrepet mot Israels ambassade i Brussel sist helg, skuddbved Israels ambassade i Sverige 17. mai samt et håndgranatangrepmot Israel-ambassaden i januar. 
Kurderen Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», er internasjonalt etterlyst for grov narkotikakriminalitet og planlegging av drap, samt være i besittelse av ulovlig våpen.
Jerusalem Post hevder at Iran finansierer og gir instrukser til både Foxtrot-nettverket, men også deres erkefiende i Rumba-nettverket. PST er kjent med at svenske gjengkriminelle også er tilstedet i Norge, men vil ikke kommenterer om de er kjent ed forbindelsen med Iran.
I politiets trusselvurdering for 2024 nevnte Kripos kriminalitet som handelsvare, men de sier de per nå bare har eksempler på at kriminelle aktører utøver vold i Norge på bestilling fra andre kriminelle aktører, men ikke på oppdrag fra stater.
Rawa Majids foreldre kommer fra opprinnelig Irak, men deres sønn Rawa ble født i Iran i 1986 under deres flukt til Sverige. Familien slo seg ned i Uppsala da de kom til Sverige. Sønnen ble kioskeier i tidlig alder og har tre barn.
Etter at Majid sonet en lang fengselsstraff, ble fetteren hans drept, noe som førte til at svenske myndigheter sommeren 2018, selv om Majid var på prøveløslatelse og under tilsyn, lot ham forlate Sverige.
Majid har siden vært i Irak og i Tyrkia, hvor han hevdet å være en irakisk skipsreder.[15][16] Majid kjøpte tyrkisk statsborgerskap i 2020 gjennom et tyrkisk statsborgerskap-for-investering-program. Derfor nektet Tyrkia først å arrestere og utlevere ham.Majid ble arrestert i noen uker i Tyrkia i 2022 da han ble tatt i å glemme en koffert med penger, og avslørte sin sanne identitet.
Rawa Majid ble i 2023 arrestert av politiet i Iran, nær den iranske grensen. Han skal etter det innledet et samarbeid med diverse iranske politienheter.

Test: Redaksjonen

Leave a Reply

Your email address will not be published.