Ukrainere er mindre lettintegrerte enn mange trodde

SISTE FREDSOMMER: Sommeren 2021 kunne Kyiv-folk søke ut til Hidro-øya for å bade. I dag er det en risikosport når de russiske misilene eller dronene kommer. Foto: MORTEN AASBØ/Essensielt

Norge hadde nokså urealistiske forventninger til flyktninger fra Ukraina. De er ikke så lettintegrerte som mange hadde håpet. Det er store språkproblemer, svært mange er eldre og belaster kommunenes helsetjenester mer enn normalt. Og ukrainerne er ikke mer yrkesaktive enn andre flyktninggrupper.

Etter at Russland gikk til et fullskala andgrep på nabolandet vinteren 1922, har ca. 65.000 ukrainere kommet til Norge. Ukrainerne legger stort press på de kommunale tjenestene – spesielt helsetjenestene. Det er store utfordringer i arbeidet med å integrere ukrainerne, som mange trodde skulle hoppe rett ut i jobber. Det viser en rapport om flyktninger fra Ukraina som er gjort av Oslo Met.Mange sliter med språket.

Seks av ti ukrainere i Norge snakker ikke noe engelsk. Bare 11 prosent av ukrainerme i Norge er flytende i engelsk.Ukrainske flyktninger er også i snitt langt eldre enn andre flyktningegrupper. Hele 13 prosent av ukrainere bosatt i Norge i dag er over 55 år. Og ca. 3000 ukrainere av ukrainere i Norge er over 66 år gamle. Til sammenligning er bare tre prosent av andre flyktningegrupper over 50 år når de kommer til Norge.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at seks av ti ukrainere sier de har langvarige sykdommer når de kommer til Norge. Særlig er tannhelsen langt dårligere for ukrainere enn for nordmenn generelt. Da Russland angrep Ukraina vinteren 2022 innførte regjeringen raskt en ordning med kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. Den kollektive beskyttelsesordningen gir oppholdstillatelse uten en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet.Ukrainere som bodde i andre land da krigen brøt ut i 2022 er ikke omfattet av ordningen, men de har likevel fått bli i Norge fordi utreiseplikten for ukrainere har vært opphevet. Nå gjeninnføres staten denne plikten for ukrainere, samtidig som UDI nå starter en individuell behandling av disse asylsøknadene.

Etter at ukrainske flyktninger i Norge ikke lenger fikk lov til å dra tilbake til hjemlandet på ferie, er ankomne ukrainske flyktninger gått dramatisk ned.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.