Eirik Johan Jensen

Eirik Johan Kristoffersen ny sjef for Heimevernet

Eirik Johan Kristoffersen ny sjef for  Heimevernet

    Brigader Eirik Johan Kristoffersen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til stillingen som sjef for Heimevernet. Han overtar etter nåværende sjef Tor-Rune Raabye som går av med pensjon. Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet i Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har omfattende internasjonal erfaring fra spesialoperasjoner, […]