Forsvaret. øvelse

HEIMEVERNETS DERBY-STYRKE: GJENEROBRET “OKKUPERT” BYGNING

HEIMEVERNETS DERBY-STYRKE: GJENEROBRET “OKKUPERT” BYGNING

335 dager i året har de helt vanlige sivile jobber. De resterende 30 dagene øver soldatene i innsatsstyrke Derby på å være en nasjonal ressurs – en innsatsstyrke som hurtig kan mobiliseres og bidra til nasjonal sikkerhet. Flere av innsatsstyrkene til Heimevernet deltok nylig på Øvelse Hovedstad, deriblant Derby som er underlagt HV-02. Derby er en av […]