kosovoserbere

EU-KOMMISJONEN MED HARD KRITIKK AV KOSOVOS LEDERE

EU-KOMMISJONEN MED HARD KRITIKK AV KOSOVOS LEDERE

    EU-kommisjonen retter hard kritikk mot Kosovos politiske ledelse etter at ledende politikere i landet har gjort forsøk på å stoppe det nye krigstribunalet som vil se på forbrytelsene som ble gjort av K.L.A.-geriljaen under Kosovo-krigen. Mange medlemmer av gerilja-gruppen Kosovo Liberation Army (K.L.A.) – UCK på albansk – sitter i dag i ledende […]