Ny våpenlov

REGJERINGEN VIL HA FORBUD MOT HALVAUTOMATISKE RIFLER

REGJERINGEN VIL HA FORBUD MOT HALVAUTOMATISKE RIFLER

  I dag fremmer Regjeringen forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Den ny loven vil innebære et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet. – Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- […]