Rasisme i Europa

ØST-EUROPA ER LANGT MER RASISTISK ENN VEST-EUROPA

ØST-EUROPA ER LANGT MER RASISTISK ENN VEST-EUROPA

  Folk i Øst-Europa er langt mer negative til fargede enn folk i Vest-Europa. Og Norge er det nordiske landet hvor fordommene mot fargede er minst utbredt. Finnene er mest negative til fargede , mens svenskene og danskene kommer i en mellomstilling. Norge, Storbritannia, Irland, Østerrrike og landene i det tidligere Jugoslavia er de minst rasistiske, […]