UNGARNS KLARE NEI

 

Av ans. redaktør Morten Aasbø, Essensielt

Ungarn og statsminister Viktor Orbán har fått mye kritikk fordi de nekter å ta mot sin tildelte kvote av muslimske migranter. EU-systemet har plutselig oppdaget at Tyskland, Sverige og de andre landene – som med sine fristende velferdsgoder for migranter – har fått så store problem at de ikke makter å løse de alene. Nå vil de løse problemet ved å fordelen migrantene blant andre europeiske land.

Viktor Orbán var tidlig ute og gjorde det klart at han vil beskytte landets grenser og ikke er villig til å ta imot hundretusener av afrikanske og asiatiske migranter.

Et av hans argumenter er at europeerne kan bli i mindretall på sitt eget kontinent. Orbán ønsker ikke store grupper av muslimer som vil danne parallellsamfunn. I Budapest og andre ungarske storbyer.

Orbán, som siden tidlig på 1980-tallet kjempet mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn, vet godt hva det vil si å ikke ha herredømme i sitt eget land.

Han har lenge understreket at ungarerne ikke ønsker store grupper av immigranter som etablererer parallellsamfunn slik vi ser det i mange vesteuropeiske land.

For sin restriktive politikk har han fått mye kritikk. I norske medier har det vært snakk om rasisme, antisemintime og det som verre er.

Essensielt dro til Budapest og oppdaget et harmonisk østeuropeisk land. Med en vakker hovedstad Budapest hvor du fritt og trygt kan vandre rundt uansett tid på døgnet.

Som de fleste andre østeuropeiske land finnes det fortsatt antisemittisme i Ungarn. Det har mange forklaringer som vi ikke skal utdype her. Men Orbán er en av foregangsmennene for å fjerne dette jødehatet. Riktignok finnes det et parti i Ungarn, Jobbik, som det er all grunn til å advare mot. Partiet er åpent antisemittisk og legger heller ikke skjul på sine nasjonalsosialistiske røtter.

Slike politiske strømninger skal bekjempes – både i Norge og Ungarn. Noe også Orbán gjør med alle demokratiske midler.

Norge har siden et par år tilbake vært i konflikt med Orbán-regjeringen angående midler som Norge deler ut til NGOer i Ungarn. Orbán mener Norge er veldig flinke til å dele ut pengestøtte til organisasjoner som jobber aktivt mot hans regjering. Den konflikten skal vi ikke dvele for mye med her.

I forbindelse med den store massetilstrømningen til Ungarn i sommer og høst har norske medier fokusert på barnefamilier som er blitt møtt med piggtrådsperringer og ungarske politifolk som lett tyr til vold.

En gjennomgåing av hva ungarske medier har berettet om, viser en hel annen verden. Hovedtyngden av migrantene er unge menn i 20-årene som lett tyr til vold i møte med ungarske soldater og politi. Vårt eget norske mediekorps har vært nøye med å plukke ut bilder av stakkarslige barn som blir møtt med piggtråd og tåregass.

Viktor Orbán har med stor støtte i sin egen befolkning, reiste et gjerde mot en endeløs tilstrømning av migranter fra Afrika og Midt-Østen. Som et land som har en yttergrense til Shengen, gjorde han det han skal gjøre ifølge EUs regler.

For det har han høstet storm i vesteuropeiske medier. Men i motsetning til hva norske medier forteller, har hele Øst-Europa støttet opp om Orban og Ungarns politikk. Under den verste krisen i høsten kom sågar politifolk fra nabolandene til Ungarn for hjelpe til med å holde Ungarns og EUs yttergrense.

Mens Ungarn har vist vilje til å begrense en masseinnvandring fra Afrika og Midt-Østen, har Norge gjort det motsatte. Åpne grenser og en strøm av migranter som vil klore seg fast så lenge de kan – ved hjelp av en venstrevridd presse og svake politikere som fullstendig mangler støtte i befolkningen når det gjelder masseinnvandringen.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.