ANTI-TERRORPOLITIET BORDET «COLOR FANTASY»

 

BORDET: Styrker fra beredskapstroppen bordet uten problem «Color Fantasy» både fra huritggående båter og under årets Tyr-øvelse. Foto: Forsvaret

 

 

 

 

 

 

 

Styrker fra beredskapstroppen godt assistert av Forsvarets helikoptre bordet ”Color Fantasy” i fart i indre Oslofjorden under årets store krisehåndteringsøvelse.

Tyr er en årlig øvelse hvor enheter fra Forsvaret og Politiet trener i å løse krisesituasjoner som skyldes terror, naturkatastrofer eller store ulykker.

Det er Politidirektoratet som har ansvar for den årlig nasjonale øvelsen, og i var det martim kontraterror som var tema for øvelsen i regionen rundt Oslofjorden.

Over 700 politifolk var involvert og Forsvaret stilte med flere Bell-helikoptre som assisterte poliets egne redningshelikoptre.

Det er Politiet som har det øverste ansvaret for å håndtere terror, men de er avhengig av samarbeid med Forsvaret ­ – ­ spesielt med hensyn til transportkapasitet.

Et hovedmål ved årets store øvelse var å øve koordinering mellom flere politidistrikter. I år var politifolk fra Oslo, Sør-Øst (tidligere Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud) samt Øst politridistrikt (tidligere Østfold, Follo og Romerike) tungt inne i øvelsen.

I tillegg til den operative innsatsen fra politi og forsvar, var det i år også lagt inn etterforskning og etterretning i øvelsen. Store terroranslag ute i Europa de siste årene, har vist at det er nødvendig å innhente og analysere enorme mengder med informasjon under en stor terrorhendelse.

 

HELIKOPTRE: Både helikoptre og hurtiggående båter ble brukt for å få satt om bord beredskapstroppen på «Color Fantasy». Foto: Forsvaret

 

ANTI-TERROR: Maritim terror var tema for årets store Tyr-øvelse med Forssvaret og store styrker afra politiet. Foto: Forsvaret

BELL-HELIKOPTRE: Både Forsvarets Bell-helikoptre og Hovedredningsselskapets store Sikorsky-helikoptre ble brukt til å få beredskapstroppen ned på «Color Fantasys» øverste dekk. Foto: Forsvaret

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.