TV-2 SKAL BLI MER NORSK

 

TV:TV2 har fått tøffere konkurranse fra digitalt stoff.
Nå skal de bli mer norske,og sende færre Holywood-serier.

Syv av tyve nordmenn mellom 20 og 29 år er nå kunder hos Netflix. TV2 vinner ikke lenger nordmenns hjerter ved å sende amerikanske serier nordmenn lett skaffer seg andre steder. Det betyr at TV2 nå varsler mer norsk innhold.

TV2 sliter økonomisk og skal kutte 350 millioner kroner og vil satse mer på norsk innhold og mindre på serieproduserte Hollywood-serier. Mens TV2 fikk et overskudd i 2015 på 400 millioner kroner går kanalen trolig i null i 2016.

TV2 har i dag ca. 900 ansatte, og kanalen merker i dag den økende konsumet av digitalt stoff. De har også fått tørre internasjonale konkurrenter på annonseinntekter og innhold.

– Det vi ser nå, er at endringene skjer hurtigere enn tidligere og i større omfang. Dette er endringer som angår seermønstre, nye plattformer og konkurranse fra globale aktører. Vi må endre oss raskere enn vi har gjort. Tiden for gradvise endringer er forbi, sier TV-2 sjef Olav Sandnes til Medier24.

Han sier videre at de kommer til å satse mer unikt og norsk innhold.

–I gamle dager markedsførte TV2 seg som ”seriemester” med Hollywood-produksjoner. Der er vi ikke lenger alene. Men at vi kan differensiere oss ved å være best på norsk TV, film og serier, sier han til Medier24.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.