STATEN MÅ GI PASS TIL FLYKTNINGER MED USIKKERE IDENTITET

ASYLSØKERE: En gruppe asylsøkere i Norge har fått rettens medhold i at de har krav på pass og andre ID-papirer selv om deres identitet er usikker. Her er migranter på ved nordover ved den ungarske-serbiske grensen i 2015. Foto:Kormany

 

 

Borgarting lagmannsrett mener staten må gi pass til flyktninger selv om myndighetene ikke er sikre på identiteten til flyktningene. En gruppe på ni flyktninger gikk til sak etter at Utlendingsngsnemda (UNE) hadde gitt dem avslag på pass og andre ID-dokumenter, fordi de mente de ikke greide å fastslå deres egentlige identitet. Jussprofessor og asylaktivist Mads Andenæs er svært glad over avgjørelsen.

Flytkningene – eller asylsøkerne – vant i Oslo tingrett og nå har Borgarting forkastet anken fra statsadvokaten. Hvis ikke regjeringsadvokaten anker til Høyesterett, vil dommen bli stående og flyktningene med usikker identitet får pass og andre ID-papirer og rett til å jobbe samt en erstatning på 150.000 kr0ner.

Professor Mads Andenæs sier til VG at det er vanskelig å vinne frem mot staten.

– Det at begge instanser er så klare, er stort, sier han. Han har selv vært med på å prosedere saken for flyktningene i retten. Andenæs sammenligner saken med det som skjedde i USA nylig.

– Dette er Trump i Norge. Med for mye politisk styring har vedtakene ikke vært faglig forsvarlig. I USA er det nå fire dommere som har stoppet innvandringsforbudet. I Norge har akkurat fire dommere opprettholdt rettstaten Norge, sier Andenæs til VG.

Han hevder videre at det her er et eksempel på at det er den nåværende regjeringen som har skjerpet den politiske kontrollen, og at han ikke er kritisk overfor de som arbeider i forvaltningen.

Mads Andenæs, som er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, har tidligere støttet saksbehandlerne i UDI som nektet å følge regjeringens asylinnstramminger. Han er også en varm forsvarer av Mahad Adib Mahaud, som ble fratatt sitt statsborgerskap fordi han tidligere hadde løyet seg til norsk statsborgerskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.