FRP: – TROLIG 24.000 SØKNADER OM FAMILIEINNVANDRING I 2017

Norge har siden 2011 tatt imot nesten 100.000 familieinnvandrere. Det er like mange som det bor i en stor norsk by. Frp-leder Siv Jensen sier at prognosene tyder på at det i år vil komme 24.000 søknader om familieinnvandring. Nå mener hun det er på tide å tråkke hardt på bremsen og advarer mot Arbeiderpartiet som hun mener vil eksperimentere med frislipp.

KLARE SEG SELV: Innvandrere til Norge bør klare seg selv, og ikke sende regningen til skattebetalerne, mener Frp-leder Siv Jensen. Foto: M. DANIELSEN/Essensielt

 

– Frp er tydelige på at personer som skal hente familien til Norge må komme seg i arbeid og klare å forsørge seg selv, ikke sende regningen til norske skattebetalere. Ap og Sp bærer et særlig ansvar for at de stemte ned regjeringens forslag om strengere krav til arbeid, utdanning og underholdkrav ved familiegjengforening, seir Frp-ledern til Nettavisen.

Hun sier hun frykter svenske tilstander med høy kriminalitet i innvandrerbydeler, og hun lurer på hva som hadde skjedd i Norge om det var Støre som satt med makten i 2015 da det kom over 30.000 asylsøkere til Norge.

– Vi er ikke i nærheten av svenske tilstander i Norge, men det er langt fra problemfritt. Fremveksten av kriminelle gjenger på Oslos østkant er et urovekkende resultat av en naiv innvandringspolitikk som ble ført altfor lenge i Norge, sier hun.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som Frp har tatt frem, vier at antallet ikke-vestlige innvandrere i de østlige bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har vokst med over 62 prosent siden 2004. Andelen ikke vestlige innvandrere utgjør nå nesten halvparten av innbyggerne i disse bydelene.

I bydelen Stovner er det nå 45,3 prosent av befolkningen som er innvandrere eller barn med to innvandrerforeldre som kommer fra Asia, Afrika, Tyrkia eller Sør- og Mellom-Amerika. Tallene fra Søndre Nordstrand, Grorud og Alna ligger alle over 38 prosent.

 

TAMILER PÅ STOVNER: Idrettsleker for norsktamiler på innvandrertette Stovner i Groruddalen. Flagget til venstre er Tamiltigrenes (LTTE) flagg. Foto: Essensielt

Nå slår Siv Jensen alarm og mener Norge må innføre langt strengere krav til innvandrere. Hun vil ha tre års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening. Det må stilles krav til språk- og kunnskap og krav om DNA-test for all form for slektskap.

Enslige mindreåringer ska få en midlertidig og begrenset oppholdstillatelse. Det må, ifølge Frp, også være mulig å bruke statsborgerloven som virkemiddel for å forhindre terror, radikalisering og voldelig ekstremisme. Alvorlig kriminalitet bør føre til at man mister statsborgerskapet.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Helga Pedersen, tar overfor Nettavisen kraftig til motmæle mot advarsler mot en eventuell Ap-styrt innvandringspolitikk.

– Skremselspropagandaen har ikke troverdighet. Stortinget vedtok i fjor innstramminger i reglene for familiegjenforening, men regjeringens forslag fikk ikke tilslutning fordi de ville ramme integreringen, i tillegg til at det var tvilsomt om det ville medføre færre flyktninger til Norge, sier Pedersen.

Hun bestrider også prognosen på 24.000 søknader om familiegjenforening i 2017, og viser til en Dagblad-atikkel der tallet ligger på snaue 16.000 søknader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.