FOLK FRA KOSOVO, AFGHANISTAN, SOMALIA OG IRAK TOPPER KRIM-STATISTIKKEN I NORGE

MER KRIMINALITET: Folk med innvandrerbakgrunn blir oftere siktet enn resten av den norske befolkningen. Men det er stort forskjell på innvandrergruppene. Foto: Essensielt

Kriminaliteten blant innvandrere fra Kosovo, Afghanistan, Somalia og Irak er – selv når det er justert for alder – godt over det dobbelte av det den er blant den øvrige befolkningen i Norge. Det viser en undersøkelse om kriminaliteten blant innvandrere gjort av SSB. Kriminaliteten blant etterkommere av innvandrere er langt høyere enn blant foreldregenerasjonen.Statistisk sentralbyrå la frem undersøkelsen i dag. Hovedkonklusjonen er at kriminaliteten blant innvandrere og norskfødte med to utenlandskfødte foreldre, er høyere enn blant andre bosatte i Norge.

I perioden 2010-13 var 4,5 prosent av den øvrige befolkningen over 15 år registrert som gjerningsperson (siktet), mens andelen for innvandrere var 6,8 prosent og for etterkommere av innvandrere 11,3 prosent.

Svakheten ved undersøkelsen er at asylsøkere og utenlandske statsborgere som oppholder seg ulovlig i Norge, ikke er med i statistikken.
Noen av forskjellen i undersøkelsen skyldes at «etterkommergruppen» i større grad er i den «kriminelle aldere» enn den øvrige befolkningen, men justeres det for dette, er det fortsatt forskjell.
Men det er stor forskjell på innvandrere. Svensker og dansker som bor og jobber i Norge ligger på samme nivå som etnisk norske. Folk fra Vest-Europa og USA har noe mindre kriminalitet enn den øvrige befolkningene. Også de med landbakgrunn fra ikke-vestligte land som Filippinene, Kina, India, og Thailand kommer ut med generelt lite kriminalitet.
Mens det blant nordmenn er 44,9 siktede per 1000 innbyggere, er de tilsvarende tallene for Kosovo 131,5 – altså tre ganger så mange. Tallene for de med bakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan er omtrent like dårlig.
Syv av de åte landene som kommer dårligst ut i undersøkelsen er muslimske. Folk fra Litauen og Chile – begge hovedsakelig katolske land – kommer dårligst ut av de som har bakgrunn fra ikke-muslimske land.

NEDSLÅENDE: Det er også nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge er overrepresentert. Det er et minstekrav at de skulle følge og respektere våre lover og regler, sier Sylvi Listhaug til Nettavisen. Foto: Ilja C. Hendel/Frp

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var oppdragsgiver for rapporten fra SSB. Hun understreker at de aller fleste innvandrere ikke er kriminelle.

– Det er imidlertid urovekkende å se at spesielt 2. generasjons innvandrere som er født i Norge er mer overrepresentert enn sine foreldre på kriminalitetsstatistikken. Det er også nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge er overrepresentert. Det er et minstekrav at de skulle følge og respektere våre lover og regler, sier Listhaug til Nettavisen.
– Å respektere loven er grunnlaget for et tillitsbasert samfunn som Norge. Når man får alle muligheter, burde det siste man gjør være å bryte loven. Vi ser innvandrergrupper som også er underrepresentert, eksempelvis fra Vietnam og det vil jeg gjerne berømme.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.