ASYLSØKERE FÅR BETALT FOR IKKE Å UTLØSE BRANNALARM

BURDE SELV BETALE: Morten Wold (FrP) mener ungdommer på et asylmottak i Modum ikke burde premieres hvis de lar være å utløse brannalarmen. – De burde heller pålegges å betale for kostnader knyttet til brannvesenets utrykning når de gang på gang utløse alarmen uten grunn, sier Wold. Foto: Stortinget

 

Beboerne på et asylmottak i Modum i Buskerud  for såkalte «enslige mindreårige» får betalt hvis de lar være å utløse brannalarmen ved senteret. Senterleder Tom Børresen forteller at de får betalt 500 kr ekstra i måneden hvis de lar være å utløse alarmen.
Børresen forteller til Bygdeposten at noen av beboerne på utløser alarmen for moro skyld og at andre gjør det i frustrasjon over at de mener det tar for lang tid å få et svar på asylsøknaden.

Børresen forteller at driverne av mottaket, Varm AS, i fjor måtte betalte 150.000 kroner til brannvesenet for alle de falske brannalarmene.
Men Børresen møter liten forståelse for sin kritikk blant beboerne.
– Oppførselen er forkastelig og mange av dem trekker bare på skuldrene når vi forklarer at slik kan de ikke oppføre seg. Men vi har ingen sanksjonsmuligheter mot dem. Derfor har vi inngått en avtale: Hvis de ikke utløser alarmen får de 500 kroner mer i håndpenger i måneden, sier Børresen til avisen.
Børresen sier at mottaket har gjort mye for å lære ungdommene å forholde seg til norske lover, regler og folkeskikk. De ansatte skal også ha blitt truet av beboerne.
– Jeg skulle nok ønsket meg noe mer takknemlighet for at vi gir dem beskyttelse, sier Børresen til Bygdeposten.
Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP, Buskerud) reagerer kraftig på ungdommens oppførsel og at mottaket gir de penger for å ikke utløse brannalarmen.
– Det er en tilnærming jeg synes er håpløs. De burde heller pålegges å betale for kostnader knyttet til brannvesenets utrykning når de gang på gang utløser alarmen uten grunn, sier Wold til Bygdeposten.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.